|

Dell Konsulenttjenester innen infrastruktur

Dell Konsulenttjenester innen infrastruktur

Dell Global Services

Dell ProSupport
Konsulenttjenester innen infrastruktur
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Katalogtjenester
Exchange
Lagringskonsolidering
Systemadministrasjon
Unified Communications
Virtualisering
Data Centre Environment
Distribusjonstjenester
Gjenvinning og resirkulering av aktiva
Administrerte levetidstjenester

Mer informasjon

Services Overview
Solution Center
Dell Services

Ekspertene som jobber med Dells konsulenttjenester innen infrastruktur, vet hvordan de effektivt skal vurdere, utvikle og optimalisere et eksisterende miljø og implementere en ny løsning. Vi har tatt tak i utfordringene som finnes i mer komplekse IT-infrastrukturer i vår egen virksomhet og for våre kunder verden over. Denne erfaringen gjør oss i stand til å innføre tjenester som gjør det mulig for deg å dra større fordeler av industristandarder, utnytte ny teknologi, forbedre ytelsen, oppnå skalerbarhet og maksimere verdien av IT-investeringer.

Våre optimaliseringstjenester innen infrastruktur inkluderer:

Dell Services
Systemadministrasjon
Gjør at du raskt og enkelt kan maksimere verdien gjennom rask distribusjon, enkel overvåking og integrert endringshåndtering.
 


Dell Services
Meldingssystemer
Bidrar til å forenkle distribusjonen og migrasjonen og vil implementere den nødvendige infrastrukturen, slik at meldingssystemet ditt kan skaleres etter hvert                     som behovene utvikler seg.
 
 Katalog                Exchange


Dell Services
Database
Hjelper deg med å forbedre ytelsen, skalerbarheten, tilgjengeligheten og administrasjonen, samtidig som tilgangen til og beskyttelsen av bedriftens data                     opprettholdes.
 


Dell Services
Virtualisering/konsolidering
Gir større fleksibilitet med hensyn til tilordning av databehandlingskapasitet og kan maksimere serverytelsen ved å konsolidere systemer som ikke                     utnyttes bra nok.
 
 Virtualisering                 Serverkonsolidering


Dell Services
Lagring
Gir en felles plattform for tilordning og administrasjon av voksende behov for datalagring, implementering av vanlige prosesser, oppfylling av lovkrav og                     redusert administrasjon ved hjelp av en enkelt                     administrasjonskonsoll.
 

ICS-informasjon

 
All informasjon om pris, spesifikasjoner, tilgjengelighet, frakt, månedsbetalinger og konfigurasjon kan endres uten varsel. Endelig konfigurasjon kan skille seg fra bildene. Tilbud gjelder kun nyinnkjøp fra Dell små og mellomstore bedrifter i Norge. Tilbud på hjemmesiden er ikke bindende. Bestillingen er først bindende etter aksept fra Dell. Dell er ikke ansvarlig for trykkfeil eller andre feil eller utelatelser vedrørende pris, bilder eller i informasjon. Dell salgs-, service- og leveringsbetingelser gjelder. Tilbudt standardservice erstatter fullt ut den reklamasjonsrett som følger av norsk kjøpslovgivning. Spesialtilbud gjelder for maksimalt 5 systemer per kunde. Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter eller avtaler. Prisene og tilbudene som er angitt på Internett, gjelder kun ved kjøp i Dells webbutikk.

* Leieavgiften er angitt ekskl. mva., men inkl. frakt og gjelder bare for bedrifter ved 36 måneders leieavtale og for kjøp over 5 000,-. Leien er variabel. Opprettelses- og faktureringsgebyr tilkommer. Leien ivaretas av DellT Capital Services, ved GE Capital Solutions AS.


snWW10