|

Dell Konsulttjänster för infrastruktur

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Driftsättningstjänster
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dell Services

Dells expertkonsulter för infrastrukturtjänster vet hur du effektivt bedömer, utformar och optimerar en befintlig miljö och implementerar en ny lösning. Vi har tagit itu med utmaningarna som kommer med mer komplexa IT-infrastrukturer i vår egen verksamhet och för våra kunder världen över. Denna erfarenhet gör det möjligt för oss att implementera tjänster så att du bättre kan utnyttja branschstandarder för att använda kommande tekniker, öka prestandan, garantera skalbarheten och maximera värdet i dina IT-investeringar.

Våra tjänster för optimering av infrastrukturen innefattar:

Dell Services
Systemhantering
Hjälp att snabbt och enkelt maximera värdet genom snabb driftsättning, smidig övervakning och integrerad ändringshantering.
 


Dell Services
Meddelanden
Hjälp att förenkla driftsättning och migrering, och implementering av nödvändig infrastruktur, för att möjliggöra utbyggnad av meddelandesystem när                     dina behov ökar.
 
 Katalog                Exchange


Dell Services
Databaser
Hjälper dig att förbättra prestanda, skalbarhet, tillgänglighet och hanterbarhet, samtidigt som åtkomst och skydd av företagets data bibehålls.
 


Dell Services
Virtualisering/konsolidering
Hjälper dig att öka flexibiliteten med allokering av datorkapacitet och maximerar serverprestanda genom att konsolidera system som inte utnyttjas                     fullt ut.
 
 Virtualisering                 Serverkonsolidering


Dell Services
Lagring
Erbjuder en gemensam plattform för allokering och hantering av ökande behov av datalagring, implementerar gemensamma processer, uppfyller                     krav enligt lagar och bestämmelser och minskar                     administrationsbehov − med en enda                     hanteringskonsol.
 

ICS-information

 
snWW04