|

Dell Infrastructure Consulting Services

Dell Infrastructure Consulting Services

Dell Global Services

Dell ProSupport
Infrastructure Consulting Services
Zálohování a obnova
Directory
Exchange
Konsolidace úložiště
Správa systémů
Unified Communications
Virtualizace
Data Centre Environment
Deployment Services
Customer Training and Certification
Asset Recovery & Recycling Services
Managed Lifecycle Services
System Track

More Information

Dell Services
Services Overview
Služba Deskriptor
Solution Center
Dell Services

Dell Infrastructure Consulting Services experts know how to effectively assess, design and implement new technology. We have addressed the challenges presented by complex IT infrastructures in our own operations and at companies worldwide. This experience enables us to implement services that can allow you to take better advantage of industry standards to utilize emerging technologies, enhance performance, scalability, and help maximize the value of your IT investments.

Our Infrastructure Optimization services include:

Dell Services
Systems Management
Helps you maximize value quickly, easily and simply through fast deployment, simple monitoring and integrated change management.
 


Dell Services
Messaging
Helps simplify your migration effort, and can put the necessary infrastructure in place to enable your messaging system to scale as your needs evolve.
 
 Directory                Messaging


Dell Services
Database
Helps you improve performance, scalability, availability and manageability, while maintaining access to and protection of your company's data.
 


Dell Services
Virtualization/Consolidation
Helps increase flexibility in the allocation of computing capacity and can maximize server performance by consolidating underutilised systems.
 
 Virtualization                Server Consolidation


Dell Services
Storage
Provides a common platform to allocate and manage growing demands for data storage and helps reduce administration with a single management console.
 
 Storage Consolidation             Backup & Recovery

Our Infrastructure Optimization services include:

Dell Services
Systems Management
Helps you maximize value quickly, easily and simply through fast deployment, simple monitoring and integrated change management.
 


Dell Services
Messaging
Helps simplify your migration effort, and can put the necessary infrastructure in place to enable your messaging system to scale as your needs evolve.
 
 Directory                Messaging


Dell Services
Database
Helps you improve performance, scalability, availability and manageability, while maintaining access to and protection of your company's data.
 


Dell Services
Virtualization/Consolidation
Helps increase flexibility in the allocation of computing capacity and can maximize server performance by consolidating underutilised systems.
 
 Virtualization                Server Consolidation


Dell Services
Storage
Provides a common platform to allocate and manage growing demands for data storage and helps reduce administration with a single management console.
 
 Storage Consolidation             Backup & Recovery

ICS Information

 
Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW07