|

Active Directory Migration

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Säkerhetskopiering och återställning
Katalogtjänster
Exchange
Lagringskonsolidering
Systemhantering
Unified Communications
Virtualisering
Datacentermiljö
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dell Services

Dell kan hjälpa till att skapa sömlös migrering av Microsoft Windows Active Directory för att du ska uppfylla dina affärsmål.
Dells katalogtjänster är utformade att ge följande fördelar:
  • Effektiv delning och hantering av information om nätverksresurser
  • Förbättrad skalbarhet och tillgänglighet i IT-infrastrukturen
  • Skapande av en omfattande skalbar katalogstrategi

Så här handlar duKontakta en säljare på Dell

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Utformning och driftsättning av Active Directory


Den rätta inställningen till katalogtjänster

Active Directory kan förbättra prestandan inom företagets hela infrastruktur och kan på så sätt vara en pådrivande kraft i skapandet av en produktiv, säker och tillförlitlig teknikmiljö. Genom att tillhandahålla detaljerad utformningsdokumentation, en omfattande valideringsstrategi och en fullt utvecklad driftsättningsplan hjälper Dell dig att utvärdera, utforma och implementera den mest effektiva lösningen för ditt företag.

Utvärdering

Utvärderingar är utformade att hjälpa dig att ta informerade beslut för att maximera fördelarna med Active Directory i din unika miljö. Vid slutet av utvärderingsfasen kommer Dells experter att ha identifierat hela omfånget av alternativ och ge rekommendationer för att maximera värdet.

Design

Utformningstjänster är vägen till framgång vid implementering. Genom att använda god praxis och beprövade metoder fokuserar dell på att minimera avbrott i arbetsflödet och IT-infrastrukturen. När utformningsarbetet är slutfört har du fått en verklig förståelse för hur lösningen kan implementeras på bästa sätt i din miljö med minimala störningar för slutanvändaren.

Tillämpning

Dells experter kan fånga upp lösningens värde då den är inbyggd i din produktionsmiljö och hjälpa till att förbättra slutanvändarnas servicenivåer. Detta innefattar validering av den nya utformningen med pilotmigrering till det nya systemet samt säkerställande av att systemadministratörer effektivt kan administrera den nya infrastrukturen.

Support

Dra fördel av Dells Enterprise Support-tjänster för att stödja din nya lösning. Dell erbjuder en serie robusta alternativ som täcker systemsupport och underhåll. För mer information går du till Kundstöd till företag.

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Utformning och driftsättning av Active Directory

Dells konsulter använder beprövade metoder och projekthanteringsexpertis för att tillhandahålla effektiva lösningar inom rimlig tid. Våra servicekonsulter arbetar med att förstå dina affärsmål så att de kan utforma en lösning som är tillräckligt flexibel och skalbar för att uppfylla dina behov, nu och i framtiden.

Resurser

snWW09