|

Dell - Back-up &herstel

Dell Global Services

Dell ProSupport
Infrastructure Consulting Services
Back-up &herstel
Directory Services
Exchange
Opslagconsolidatie
Systeembeheer
Unified Communications
Virtualisatie
Datacenteromgeving
Implementatieservices
Services voor het herwinnen en recyclen van bedrijfsmiddelen
Beheerde levenscyclusservices

Meer informatie

Solutions Center
Casestudy's
Dell Services

De waarde van informatie is afhankelijk van het potentiële gebruik ervan en verandert in de loop der tijd. Gegevensbeheer en gegevensbescherming zijn een manier om de waarde van informatie te maximaliseren en om de risico’s van het ontbreken van de juiste informatie te voorkomen. Organisaties moeten vaststellen hoe hun informatie wordt gebruikt, nu en later, en moeten processen en technologie implementeren die voldoen aan alle behoeften.
Hoe aankopen?Neem contact op met uw Dell-verkoper

De Dell-services voor archivering, back-ups en herstel is een benadering tot informatiebeheer en -bescherming die de hele levensduur van de gegevens van een organisatie omvat.

De Dell-services voor archivering, back-up en herstel bieden:
  • Een geoptimaliseerde oplossing voor back-ups met een kortere hersteltijd
  • Verlaging van totale eigendomskosten
  • Uitgebreid projectbeheer
  • Eenvoudigere exploitatie, als resultaat van beproefde methoden

De juiste aanpak van archivering, back-up en herstel

De juiste aanpak

Dell biedt uitgebreide services om u te helpen uw technologie te optimaliseren, uw efficiëntie te verbeteren en uitvaltijd tot een minimum te beperken met een op maat gemaakte oplossing voor archivering, back-up en herstel voor een grotere mate van flexibiliteit, schaalbaarheid en beheerbaarheid.

Beoordeling

Aan het einde van de beoordelingsfase hebben de Dell-experts een aantal opties geïdentificeerd en zullen zij aanbevelingen doen om de waarde en doeltreffendheid van uw oplossing te maximaliseren. Dit omvat het bepalen van de volledige huidige en toekomstige behoeften op het gebied van archivering en back-up en herstel aan de hand van automatische diagnosetools en gesprekken.

Ontwerp

De bedoeling van het ontwerp is een pad uit te zetten naar een geslaagde implementatie door gebruik te maken van beste praktijken en beproefde methodologieën, waarbij de nadruk ligt op een minimale verstoring van de workflow en IT-infrastructuur. Hierbij worden ook de archiveringsbehoeften en de juiste back-upperioden bepaald en worden hersteltijden tot een minimum beperkt zodat Service Level Agreements kunnen worden nageleefd

Implementatie

Dell-experts kunnen uw volledige oplossing voor archivering, back-up en herstel implementeren (zowel de hardware als de software) zodat uw oplossing snel begint te renderen. Dit omvat de installatie en configuratie van software voor archivering, back-up en herstel. Dell zorgt er ook voor dat uw systeembeheerders de oplossing efficiënt kunnen beheren door de experts van Dell hun kennis aan hen te laten overdragen.

Ondersteuning

Profiteer van de Enterprise Support Services van Dell om uw nieuwe oplossing te ondersteunen. Dell biedt een waaier van robuuste mogelijkheden, waaronder systeemondersteuning en -onderhoud.
Ga voor meer info naar Enterprise Support Services.

Bronnen

snWW06