|

Dell - Säkerhetskopiering och återställning

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Säkerhetskopiering och återställning
Katalogtjänster
Exchange
Lagringskonsolidering
Systemhantering
Unified Communications
Virtualisering
Datacentermiljö
Driftsättningstjänster
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dell Services

Värdet av information beror på dess potentiella användning och förändring över tid. Datahantering och dataskydd är metoder som används för att få ut så mycket värde från information som möjligt och undvika risken att inte ha den information som är nödvändig. Företag bör utvärdera hur deras information används, nu och i framtiden och implementera processer och teknik som uppfyller krav.
Så här handlar duKontakta en säljare på Dell

Dells arkivering, säkerhetskopiering och återställning är metoder för informationshantering och dataskydd som förlänger livslängden för ett företags data.

Dells tjänster för arkivering, säkerhetskopiering och återställning erbjuder:
  • En optimerad lösning för säkerhetskopiering med minskad återställningstid
  • Minskning av total ägandekostnad
  • Omfattande projekthantering
  • Förenklad användning som ett resultat av beprövade metoder

Den rätta inställningen till arkivering, säkerhetskopiering och återställning

Den rätta inställningen

Dell erbjuder omfattande tjänster för att hjälpa dig optimera tekniken, förbättra effektiviteten och minimera antalet driftavbrott med en skräddarsydd lösning för arkivering, säkerhetskopiering och återställning som utvecklats för att ge ökad flexibilitet, skalbarhet och ökade hanteringsmöjligheter.

Utvärdering

Vid slutet av utvärderingsfasen kommer Dells experter att ha identifierat en rad alternativ och ge rekommendationer för maximering av effektiviteten och värdet. Detta innefattar detaljer om den fullständiga uppsättningen befintliga och framtida krav för arkivering och säkerhetskopiering med återställning, genom automatiska identifieringasverktyg och intervjuer.

Design

Utformningens mål är att ugöra implementeringens väg till framgång genom att använda god praxis och beprövade metoder − med fokus på att minimera avbrott i arbetsflödet och IT-infrastrukturen. Detta innefattar att fastställa arkiveringskrav med lämpliga perioder för säkerhetskopiering och minimera återställningstiden för att säkerställa att du uppfyller serviceavtalen.

Tillämpning

Dells experter kan implementera den fullständiga lösningen för arkivering, säkerhetskopiering och återställning − maskin- och programvara − så att du snabbt kan fånga upp lösningens värde. Detta innefattar installation och konfigurering av arkivering samt programvara för säkerhetskopiering och återställning. Dell säkerställer också att dina systemadministratörer effektivt kan administrera lösningen med hjälp av kunskapsöverföring från Dells experter.

Support

Dra fördel av Dells Enterprise Support-tjänster för att stödja din nya lösning. Dell erbjuder en serie robusta alternativ som täcker systemsupport och underhåll.
För mer information går du till Kundstöd till företag.

Resurser

snWW05