|

Dell - SharePoint portalserver

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Säkerhetskopiering och återställning
Databaser
Katalogtjänster
Exchange
Serverkonsolidering
SharePoint
Lagringskonsolidering
Systemhantering
Unified Communications
Virtualisering
Datacentermiljö
Driftsättningstjänster
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dell Services

Dell erbjuder en rad gemensamma- och portallösningar som hjälper dina anställda att hitta information och dela kunskap snabbt och enkelt —, vilket är viktigt för dagens informationsarbete och ditt företag. Dells Microsoft Office SharePoint- server (MOSS) ger följande fördelar:
  • Tillförlitlig tillgång till kritisk information
  • Minskad utvecklingstid
  • Beprövade driftsättningsmetoder
  • Snabb avkastning på investeringar

Så här handlar duKontakta en säljare på Dell

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Den rätta inställningen till Microsoft Office SharePoint-server 2007

Dell har implementerat SharePoint-lösningar för våra kunder sedan Microsofts första version av SharePoint − SharePoint Portal-server 2001. Vi har fortsatt att öka kapaciteten och kunskapen genom SharePoint Portal Server 2003, och visad kapacitet med Microsoft SharePoint Server 2007.

Med beprövade expertkunskaper inom innehållshantering är Dell i rätt position att hjälpa dig förstå och uppnå alla fördelar med SharePoint Portal. Dells expertkonsulter arbetar tillsammans med dig för att garantera en sömlös, kostnadseffektiv driftsättning som uppfyller dina affärs- och driftmål. Genom att tillhandahålla detaljerad utformningsdokumentation , en omfattande valideringsstrategi och en fullt utvecklad driftsättningsplan hjälper Dell dig att implementera den mest effektiva lösningen för ditt företag.

Utvärdering

Utvärderingar är utformade att hjälpa dig att ta informerade beslut för att maximera fördelarna med SharePoint i din unika miljö. Vid slutet av utvärderingsfasen kommer Dells experter att ha identifierat hela omfånget av lösningsalternativ och ge rekommendationer för att maximera värdet.

Design

Utformningstjänster är vägen till framgång genom den omfattande och detaljerade arkitekturen samt implementeringsplanen − allt baserad på bästa praxis. När utformningsarbetet är slutfört har du fått en verklig förståelse för hur lösningen kan implementeras på bästa sätt i din miljö med minimala störningar för slutanvändaren.

Tillämpning

Microsoft Office SharePoint Server 2007 på Dell PowerEdgeTM -servrar med Dell PowerVaultTM  lagringssystem sammanför en solid plattform för implementering av webbformulär och innehållshantering av samarbete, portaler och arbetsflöde. Vårt mål är att förbättra ditt företags tillvägagångssätt för delning av information.

Support

Dra fördel av Dells Enterprise Support-tjänster till din nya lösning: Dell erbjuder en serie robusta alternativ som täcker systemsupport och underhåll.
För mer information går du till Kundstöd till företag.

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Serviceerbjudanden för Microsoft Office SharePoint Server 2007:

SharePoint-konsultsession —En halvdags interaktiv rundabordssession med en Dell-konsult. Sessionen fokuseras på att du ska förstå hur SharePoint-tekniken passar in i dina lösningsplaner för företaget. Sessionen ger även en översikt över hur Dells serviceexperter kan leverera en robust SharePoint-lösning som har en positiv inverkan på ditt företag.

Utvärdering av identifierade SharePoint-krav — Dell granskar och utvärderar det befintliga företaget och tekniska landskapet, och utför en utvärdering på hög nivå av nyckelområden, t.ex. befintliga kunskapshanteringsprocesser, samarbetsmetoder, arbetsflöde samt teknisk infrastruktur.

FastTrack to SharePoint —Utformad att snabbt få igång företaget med en gemensam SharePoint-lösning. Dells FastTrack till SharePoint använder beprövad expertis för att implementera en SharePoint-lösning som ger ett hållbart och mätbart värde i företaget.

Målet med FastTrack är att förstå hur användare kan använda SharePoint och vilka funktioner som uppfyller affärsbehoven. Eftersom SharePoint är en mycket flexibel och anpassningsbar plattform, gör SharePoint FastTrack det möjligt för användare att forma lösningen i en förproduktionsmiljö.

Utvärdering av SharePoint-konsolidering —Sedan Microsofts första version av SharePoint, har företag implementerat SharePoint för att uppfylla ett brett utbud av affärsbehov. Ofta har dessa driftsättningar varit av taktisk natur, och inte nödvändigtvis bunden till en övergripande IT-strategi. Det har resulterat i att många företag har fått uppleva "SharePoint sprawl" − frekvent förekomst av fristående SharePoint-öar i miljön, som innehåller uppdragskritiska data.

snWW08