|

Dell Databaser

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Driftsättningstjänster
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dell Services

Förenkla implementering, optimering och underhåll för din databasmiljö med Dells databastjänster. Dessa tjänster är utformade att ge följande fördelar:
  • Validerade konfigurationer för att göra implementeringen snabbare
  • Förbättrad programprestanda
  • Förbättrad säkerhet, övervakning och hantering
  • Konsultexpertis som förvärvats genom implementering av tusentals databaslösningar
  • Maximera systemets driftstid med flexibla alternativ

Så här handlar duKontakta en säljare på Dell

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Den rätta inställningen till databastjänster

Som en del av visionen för Scalable Enterprise erbjuder Dell en omfattande serie tjänster som utformats för att hjälpa dig utvärdera, utforma och implementera en Oracle®  eller Microsoft®  SQL-databaslösning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Utvärdering

Utvärderingens mål är att tillhandahålla nödvändig information för genomtänkta beslut kring din databasmiljö. Dells tjänster ger dig en helhetslösning för driftsättningen av databasinfrastrukturen. Våra konsulter analyserar befintlig databasmiljö och identifierar möjligheter och problem när du överväger att optimera flera databasservrar och lagringssystem med förbättrad prestanda och hanterbar databasmiljö. Det innefattar en detaljerad migreringsplan till Oracle eller Microsoft SQL-server. Databasmigreringen kan sammanlänkas med en operativsystemmigrering från egna UNIX.

Design

Utformningstjänsternas mål är att utgöra implementeringens väg till framgång genom att använda god praxis och beprövade metoder − med fokus på att minimera avbrott i arbetsflödet och IT-infrastrukturen. När utformningsarbetet är slutfört får du en detaljerad plan för arkitektur och implementering.

Tillämpning

Dells experter kan implementera den fullständiga databaslösningen − maskin- och programvara − så att du snabbt kan fånga upp lösningens värde. Implementeringstjänsterna innefattar pilotkonsolidering med datamigrering till det nya systemet i produktionsmiljön samt installation och konfigurering av databashanteringsprogram. Dell erbjuder även administrationsutbildning för att säkerställa att systemadministratörerna effektivt kan hantera lösningen.

Support

Dra fördel av Dells Enterprise Support-tjänster för att stödja din nya lösning. Dell erbjuder en serie robusta alternativ som täcker systemsupport och underhåll. För mer information går du till Kundstöd till företag.

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Oracle RAC och Dell | EMC SAN planering och implementering —Hjälper dig att snabbt implementera Oracle RAC för att uppfylla dina affärs-, funktions- och verksamhetsmål . RAC:s planerings- och implementeringstjänster använder Dells bästa praxis och beprövade metoder för att leverera en end-to-end-lösning för RAC på Dell | EMC SAN.
 
Oracle prestanda- och optimeringsutvärdering — Dell erbjuder en prestanda och optimeringsutvärdering för Oracle för att fastställa kraven för Oracle-arkitekturen och applikationsprestandan. Utmaningen att förutse toppar, upprätthålla anläggningsprestanda och planera för tillväxt är kritisk för företagets infrastruktur. Under utvärderingen kan Dells serviceexperter tillhandahålla en konkret plan för optimering.
 
Uppgradering till Oracle Database 10g —Dells Oracle-databasexperter kan implementera och optimera en fullständig databaslösning som innefattar systemövervakning, ändringshantering med affärskontinuitet genom att använda de senaste verktygen och teknikerna för en smidig övergång till den nya databasplattformen. Använd Dells expertis om du vill aktivera nya prestandafunktioner och minimera störningar.

Microsoft SQL-server klusterutformning och driftsättning —Dell tillhandahåller installation, konfigurering och klustring för SQL-servern. Dells expertkonsulter kontrollerar fail-over, tillhandahåller en granskning av klustret och rekommenderar strategier för klusterhantering.
 
Uppgradera till SQL Server 2005 —Säkerställ fortsatt support och hjälp till att förbättra beslutsfattandet med den enastående rapporterings- och dataanalys som erbjuds av SQL Server 2005. Dell kan hjälpa till genom att effektivt uppgradera din nuvarande SQL-miljö till en SQL Server 2005 som körs på en PowerEdgeTM -server. Vi börjar med att grundligt utvärdera miljön för att hitta eventuella hinder som kan störa en framgångsrik uppgradering. Sedan utvecklas en omfattande strategi som omfattar nödvändig hårdvara, programvara och tjänster. Dell kan även arbeta tillsammans med dig för att migrera från en tredjepartsdatabas till Microsoft SQL Server 2005.
 
Prestandainställning för SQL-server —Dell kan hjälpa till att övervaka, analysera och justera SQL-serverdatabaser i förebyggande syfte för att säkerställa att applikationerna arbetar så effektivt som möjligt. Vi kan även hämta, mäta och korrelera prestandamått från kritiska systemkomponenter.
 

Resurser

snWW08