|

Dell Exchange

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Säkerhetskopiering och återställning
Katalogtjänster
Exchange
Lagringskonsolidering
Systemhantering
Unified Communications
Virtualisering
Datacentermiljö
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dells tjänster

Dells migreringstjänster för Exchange ger expertis som förenklar processen med att uppgradera och migrera till Exchange 2003 eller 2007. Exchange-tjänster kan ge följande fördelar:
  • Tillhandahålla expertkunskaper för att skapa och genomföra en tillförlitlig plan för att migrera den befintliga miljön till Exchange.
  • Hjälpa till att minska risken med migrering och uppgradering genom att tillhandahålla teknisk expertis som erbjuder klassens bästa driftsättning och korrekt behovsbedömning från Dells guideverktyg för Exchange.
  • Dells egna Microsoft Exchange Rangers och vår integrerade teknikmetod för Microsoft/Dell hjälper till att se till att du har de resurser som behövs för att fatta välgrundade beslut om hur och när du ska gå vidare med migrering eller uppgradering.
Så här handlar duKontakta en säljare på Dell

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

 
 
 
 
 
 

Den rätta inställningen till meddelanden

Dell kan hjälpa dig att optimera tekniken, förbättra produktiviteten, minska riskerna och maximera avkastningen på investeringen (ROI) med beprövad expertis inom infrastruktursystem. Dells expertkonsulter förenklar inte bara migreringen utan ser även till att den nödvändiga infrastrukturen finns på plats så att meddelandesystemet utökas i takt med att dina företagsbehov utvecklas.

Workshops

Dells tekniska workshops hjälper kunder att förstå potentialen av meddelandetjänster. Workshops kompletterar alla faser i lösningens livscykel. Dells experter säkerställer att du får en fullständig förståelse för hur företaget påverkas av ändringar i meddelandesystemen samt tekniska utmaningar.

Utvärdering

Utvärderingar är utformade att hjälpa dig att ta informerade beslut för att maximera fördelarna med medelandetjänster i din unika miljö. När utvärderingsarbetet är slutfört kan Dells experter identifiera hela omfånget av lösningsalternativ och ge rekommendationer som maximerar värdet av meddelandetjänster i din miljö. En priotitet med utvärderingen är att upptäcka och definiera baslinjen för den nuvarande miljön, vilket innefattar Microsoft® Windows®  Exchange, nätverksservrar, lagring och drift.

Design

Utformningstjänster är grunden till framgång genom den omfattande och meddelandearkitekturen samt implementeringsplanen − allt baserat på bästa praxis. När utformningsarbetet är slutfört har du fått en verklig förståelse för hur lösningen kan implementeras på bästa sätt i din miljö med minimala störningar för slutanvändaren.

Tillämpning

Dells experter kan implementera en komplett meddelandelösning som innefattar maskin- och programvara – så att du snabbt kan fånga upp lösningens värde för att uppfylla affärskraven. Implementeringen kan även inludera pilotmigrering till det nya systemet före driftsättning samt kunskapsöverföring vid behov.

Support

Dra fördel av Dells Enterprise Support-tjänster för att stödja den nya lösningen. Dell erbjuder en serie robusta alternativ som täcker systemsupport och underhåll.
För mer information går du till Kundstöd till företag.

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Migrationstjänster för Exchange

Rådgivningssession med Whiteboard för Exchange —För kvalificerade kunder erbjuder vi en interaktiv halvdagssession med en Dell Exchange-expert. Denna session koncentrerar sig på att diskutera kapaciteten hos Exchange 2007 och förstå vad som är viktigt för dig. Dells serviceexperter delar med sig av de senaste perspektiven och de bästa metoderna för att du ska få hjälp att identifiera de bästa alternativen för uppgradering/migrering.

Utvärdering av beredskap för Exchange-migreringen —Innan du börjar med en Exchange-migrering kan Dell utvärdera företagets nuvarande infrastruktur och identifiera potentiella migreringsrisker och potentiell avkastning på investeringen. Denna utvärdering kan även identifiera metoder för hur du bäst förenklar miljön, minskar kostnaderna och förbättrar prestandan, skalbarheten och tillgängligheten. Innan du börjar en Exchange-uppgradering eller migrering från en annan plattform utvärderar Dell företagets nuvarande infrastruktur för att identifiera potentiell avkastning på investeringen samt hinder som kan störa en framgångsrik migrering.

Uppgradera till Microsoft Exchange 2003 eller 2007 —Dells expertkonsulter förenklar inte bara övergången till Exchange 2003 eller 2007, utan ser även till att den nödvändiga infrastrukturen finns på plats så att meddelandesystemet utökas i takt med att dina behov utvecklas.

Exchange 2007-migrering från Lotus NotesTM  eller Novell GroupwiseTM  —Denna migreringslösning har utformats för att hjälpa kunderna bedöma, utforma och implementera en migrering till Exchange 2007. Vi tillhandahåller en omfattande analys för den befintliga miljön, en dokumenterad plan för migrering och en effektiv implementering med liten eller ingen störning i verksamheten. Allt detta hjälper till att minska riskerna med att gå över till en ny plattform.

Tjänster för Secure Exchange

Exchange Security —Dell fungerar som en skyddsstrateg. Du är inte ensam i den ständiga kampen mot skräppost och malware. Dells serviceexperter finns tillgängliga för att utvärdera hot och hjälpa till med utformning och implementering, så att du kan få en optimal säkerhetsstrategi som ständigt utvecklas.

Exchange Vault och Mailbox Management —En integrerad tjänst erbjuder en enda kontaktpunkt och sinnesfrid − även i komplexa miljöer. Enterprise Vault-programmet erbjuder flexibel arkiveringsgrund för att i gramtiden kunna hitta information som finns i e-post, filsystem och gemensamma miljöer, samtidigt som det hjälper till att sänka lagringskostnaderna och förenklar hanteringen. Denna tjänst försäkrar implementeringen av Symantec Enterprise Vault-programmet på Exchange-servrar.

Exchange Backup and Recovery-lösning —Dells tjänster tillhandahåller snabba och omfattande lösningar för säkerhetskopiering och återställning även i de mest komplexa datacenter. Dells servicetekniker utgår från dina verksamhetsmål och skapar flexibla alternativ som motsvarar dina unika behov för att garantera affärskontinuiteten.

Resurser

snWW07