|

Serverconsolidatie

Dell Global Services

Dell ProSupport
Infrastructure Consulting Services
Implementatieservices
Services voor het herwinnen en recyclen van bedrijfsmiddelen
Beheerde levenscyclusservices

Meer informatie

Solutions Center
Casestudy's
Dell Services

Dankzij onze totaalbenadering van serverconsolidatie kunt u uw productiviteit opvoeren dankzij onze levering van aangepaste systemen, software en services die het beheer vereenvoudigen en uw totale eigendomskosten kunnen verlagen. Onze consolidatie-experts zullen u helpen dit te verwezenlijken:

  • Eenvoudigere exploitatie
  • Verbeterd gebruik
  • Planning voor een voordelige, geschaalde uitbreiding
Hoe aankopen?Neem contact op met uw Dell-verkoper

Services op maat van uw consolidatiebehoeften

De juiste aanpak van serverconsolidatie

Voor het beheer van uw serveromgeving wordt in elke fase van het consolidatieproces een beroep gedaan op de bewezen expertise van Dell. Hierdoor wordt de serverconsolidatie minder complex en helpt u het servergebruik te maximaliseren.

Serverconsolidatie van Dell in één oogopslag
  • Logische consolidatie—Helpt de exploitatie te vereenvoudigen door de implementatie van gemeenschappelijke processen en standaardprocedures voor systeembeheer
  • Fysieke consolidatie—Hierbij worden systemen bij elkaar geplaatst om het aantal locaties/datacenters te helpen beperken
  • Toepassingsconsolidatie—Hierbij worden gemengde werklasten gecombineerd op één systeem

Beoordeling

Beoordelingen zijn bedoeld om u te helpen geïnformeerde beslissingen te maken om de voordelen van consolidatie in uw omgeving te maximaliseren. Aan het einde van de beoordelingsfase hebben de Dell-experts alle mogelijke oplossingsopties geïdentificeerd en zullen zij aanbevelingen doen om de waarde van uw oplossing te maximaliseren. Een beoordeling omvat meestal een basisoverzicht van de huidige omgeving, de capaciteitsvereisten op basis van groeiprojecties en een migratiestrategie voor servergebaseerde toepassingen en andere toepassingsgegevens van eindgebruikers.

Ontwerp

Ontwerpservices zetten de weg uit naar een geslaagde implementatie door een volledig en gedetailleerd architectuur- en implementatieplan te bieden - op basis van beste praktijken. Wanneer het overeengekomen ontwerp klaar is, zult u volledig begrijpen hoe de consolidatie met succes in uw omgeving kan worden geïmplementeerd met een minimale storing van de eindgebruikers.

Implementatie

Dell-experts kunnen uw volledige geconsolideerde infrastructuur implementeren (zowel de hardware als de software) zodat uw oplossing snel begint te renderen. De implementatie omvat het valideren van de veronderstellingen betreffende omvang en prestaties, evenals het documenteren en bevestigen van het plan door middel van een pilootproject en concepttest. Dell kan er ook voor zorgen dat uw IT-team wordt opgeleid om de nieuwe omgeving efficiënt te beheren.

Ondersteuning

Profiteer van de Enterprise Support Services van Dell om uw nieuwe oplossing te ondersteunen. Dell biedt een waaier van robuuste mogelijkheden, waaronder systeemondersteuning en -onderhoud.
Ga voor meer info naar Enterprise Support Services.

Services op maat van uw consolidatiebehoeften


Infrastructure Consolidation Readiness Assessment (Evaluatie van gereedheid voor infrastructuurconsolidatie) —Voordat u begint met een serverconsolidatie, kunnen Dell-consultants de huidige infrastructuur van uw bedrijf beoordelen om potentiële risico’s van de consolidatie van hardware en het potentiële rendement van de investering aan te wijzen. Bij deze beoordeling kan ook worden aangegeven hoe u de omgeving het best kunt stroomlijnen om kosten te helpen beperken en de prestaties, schaalbaarheid en beschikbaarheid te helpen verbeteren.

Consolidation Planning and Validation (planning en validering van consolidatie) —Nadat wij een handelswijze hebben aangeraden, kunnen wij met Dell Services, met goed gedefinieerde en in de praktijk geteste processen en beste praktijken, het bedrijfsbeheer vereenvoudigen, de productiviteit helpen op te voeren en de gegevensintegriteit verbeteren door een gedetailleerd implementatieplan voor uw serverconsolidatie en een gevalideerde oplossing te ontwikkelen.Onze plannings- en valideringsservices kunnen worden uitgevoerd na de voltooiing van een infrastructuurmigratie of een Consolidation and Architecture Readiness Assessment (evaluatie van gereedheid voor consolidatie en architectuur).

Verwante services

snWW03