|

Serverkonsolidering

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Driftsättningstjänster
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dells tjänster

Dells omfattande metod för serverkonsolidering hjälper dig att öka produktiviteten genom att leverera anpassade system, program och tjänster som förenklar hanteringen och kan leda till lägre total ägandekostnad. Dells konsolideringsexperter hjälper dig:

  • Förenkla åtgärder
  • Förbättra användning
  • Planera för kostnadseffektiv utbyggbarhet
Så här handlar duKontakta en säljare på Dell

Skräddarsydda tjänster för att uppfylla dina konsolideringsbehov

Den rätta inställningen till serverkonsolidering

När det gäller hantering av servermiljön går Dells expertis in i varje fas av konsolideringsprocessen och hjälper till att förenkla serverkonsolideringen samtidigt som serveranvändningen maximeras.

Dells serverkonsolidering i korthet
  • Logisk konsolidering—Hjälper till att förenkla operationer genom att implementera vanliga processer och hanteringsprocesser för standardsystem
  • Fysisk konsolidering—Placerar system på samma plats för att hjälpa till att minska antalet platser/datacenter
  • Applikationskonsolidering—Kombinerar blandade arbetsmängder på ett enda system

Utvärdering

Utvärderingar är utformade att hjälpa dig att ta informerade beslut för att maximera fördelarna med konsolidering i din miljö. Vid slutet av utvärderingsfasen kommer Dells experter att ha identifierat hela omfånget av alternativ och ge rekommendationer för att maximera värdet. En utvärdering innefattar vanligtvis baslinjemappning av nuvarande miljö, kapacitetskrav baserade på uppskattad tillväxt samt en migrationsstrategi för serverbaserade applikationer och andra applikationsdata för slutanvändare.

Design

Utformningstjänster är vägen till framgång genom den omfattande och detaljerade arkitekturen samt implementeringsplanen − allt baserat på bästa praxis. När utformningsarbetet är slutfört har du fått en omfattande förståelse för hur konsolideringen kan implementeras på bästa sätt i din miljö med minimala störningar för slutanvändaren.

Implementering

Dells experter kan implementera den kompletta, konsoliderade infrastrukturen − maskin- och programvara − så att du kan fånga upp lösningens fullständiga värde. Implementeringen innefattar validering av antaganden om storlek och prestanda, dokumentation och bekräftelse av planen genom ett pilotkonceptbevis. Dell kan även garantera att ditt IT-team är utbildat för att effektivt kunna hantera den nya miljön.

Support

Dra fördel av Dells Enterprise Support-tjänster för att stödja din nya lösning. Dell erbjuder en serie robusta alternativ som täcker systemsupport och underhåll.
För mer information går du till Kundstöd till företag.

Skräddarsydda tjänster som passar dina konsolideringsbehov


Utvärdering av beredskap för infrastrukturskonsolideringen —Innan du påbörjar en serverkonsolidering utvärderar Dell företagets nuvarande infrastruktur för att identifiera potentiella risker med konsolideringshårdvaran tillsammans med den potentiella avkastningen på investeringen (ROI). Denna utvärdering kan även identifiera metoder för hur du bäst förenklar miljön för att minska kostnaderna och förbättra prestandan, skalbarheten och tillgängligheten.

Planering och validering av konsolideringen —När Dell Services har rekommenderat en handlingsplan kan de, med hjälp av väldefinierade och fälttestade processer och bästa praxis, förenkla företagets hantering, hjälpa till att öka produktiviteten och förbättra dataintegriteten genom att utveckla en detaljerad driftsättningsplan för serverkonsolideringen, samt en detaljerad lösningsutformning. Våra planerings- och valideringstjänster, som oftast följer på slutförandet av en utvärdering av beredskapen och skapandet av en infrastruktursmigrering eller utvärdering av beredskap för konsolidering och arkitektur.

Relaterade tjänster

snWW06