|

Dell Systems Management

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Säkerhetskopiering och återställning
Katalogtjänster
Exchange
Lagringskonsolidering
Systemhantering
Unified Communications
Virtualisering
Datacentermiljö
Driftsättningstjänster
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dell Services

Dells systemhanteringtjänster innehåller funktioner för en omfattande metod − med fokus på att tillhandahålla en inbyggd, lätthanterlig standardbaserad arkitektur som möjliggör förbyggande och strömlinjeformat underhåll av din miljö.

Fördelarna innefattar:
  • Metoder för hantering av patch-driftsättning
  • Möjligheten att testa och på ett tillförlitligt sätt driftsätta uppdateringar för hela företaget
  • En centraliserad hanteringsmodell och omfattande katalog

Så här handlar duKontakta en säljare på Dell

Den rätta inställningen till systemhantering

Utvärdering

Utvärderingar är utformade att hjälpa dig att ta informerade beslut om hur du maximerar fördelarna med integrerade systemhanteringslösningar i din miljö. Vid slutet av utvärderingsarbetet kommer Dells experter att ha identifierat hela omfånget av lösningsalternativ och ge rekommendationer för att maximera värdet.

Design

Utformningstjänster är vägen till framgång genom den omfattande och detaljerade systemhanteringsmetoden samt implementeringsplanen − allt baserat på bästa praxis. När utformningsarbetet är slutfört har du fått en omfattande förståelse för hur lösningen kan implementeras på bästa sätt i din miljö med minimala störningar för slutanvändaren.

Tillämpning

Dells experter kan implementera en omfattande systemhanteringslösning, så att du snabbt kan fånga upp värdet som krävs. Implementeringstjänsterna innefattar kunskapsöverföring från Dells experter och, om det behövs, en pilotdriftsättning av det nya systemet före implementeringen.

Support

Dra fördel av Dells Enterprise Support-tjänster för att stödja din nya lösning. Dell erbjuder en serie robusta alternativ som täcker systemsupport och underhåll.

För mer information går du till Kundstöd till företag.

Implementering av systemhanteringsserver

Med flera års erfarenhet att luta sig mot använder sig Dell av etablerade metoder och projekthanteringsexpertis för att tillhandahålla effektiva lösningar inom rimlig tid. Dells expertkonsulter arbetar tillsammans med dig för att få insikt i dina företagsmål och IT-strategier för att utforma planer som är tillräckligt flexibla för att anpassas till befintliga miljöer, så att önskade resultat uppnås.

Resurser

snWW01