|

Dell Virtualization

Dell Virtualization

Globální služby Dell

Dell ProSupport
Služby konzultace infrastruktury
Zálohování a obnova
Databáze
Adresářové služby
Exchange
Konsolidace serveru
SharePoint
Konsolidace úložiště
Správa systémů
Unified Communications
Virtualizace
Data Centre Environment
Deployment Services
Customer Training and Certification
Asset Recovery & Recycling Services
Managed Lifecycle Services
System Track

Více informací

Dell Services
Services Overview
Služba Deskriptor
Centrum řešení
Dell Services

Služby virtualizace Dell vám mohou pomoci rozpoznat okamžité výsledky díky návrhu a zavedení praktických, spolehlivých a komplexních řešení pro vaše jedinečné prostředí. Služby virtualizace od společnosti Dell nabízejí tyto výhody:
 • Zajišťují flexibilní a vyzkoušený proces virtualizace, na míru přizpůsobený aktuálním potřebám i budoucím požadavkům uživatele.
 • Vytvářejí provozní výhodu prostřednictvím větší agilnosti a kladení většího důrazu na schopnost dosáhnout úspor celkových provozních nákladů až o 25 %.*
 • Důvěryhodné jediné kontaktní místo pro celé řešení virtualizace.
 • Odstraňují složitost vaší serverové infrastruktury pomocí implementace vyzkoušených a ověřených řešení, využívajících normalizované systémy a to nejlepší z vyvinutých technologií.


Jak nakoupitKontaktujte svého prodejce Dell

Služby šité na míru pro splnění vašich požadavků

Správný přístup k virtualizaci

Znalosti a nejlepší postupy společnosti Dell v oblasti virtualizace představují vynikající kvalitu a hodnotu. Servisní profesionálové společnosti Dell vám mohou pomoci využít všech výhod technologie virtualizace. Nabízené řešení zahrnuje:
 • Standardní strategii virtualizace, která pomůže snížit náklady a zachovat možnosti volby a ovládání
 • Přímý a jednoduchý přístup, který zjednodušuje implementaci a urychluje zvýšení produktivity
 • Řešení navržené za účelem poskytování špičkového výkonu, dostupnosti a celkové hodnoty

Workshopy

Technologické workshopy společnosti Dell pomáhají zákazníkům pochopit potenciál technologie virtualizace. Workshopy doplňují každou fázi životnosti řešení.

Odborníci Dell mohou:
 • Představit možnosti, jakými může technologie virtualizace splnit vaše současné i budoucí požadavky.
 • Zajistit podrobnou a praktickou prohlídku nové technologie a adaptaci na růst vašeho podniku.
Workshop vám může pomoci zaměřit se na nejdůležitější potřeby včetně:
 • Virtualizace jako základního kamene operací datového centra
 • Konsolidace serverů pomocí migrace z fyzické na virtuální podobu
 • Plynulosti podnikání
 • Optimalizace a rozšíření vašeho stávajícího virtualizovaného prostředí

Posouzení

Cílem posouzení je pomoci vám ve vytváření informovaných rozhodnutí, která povedou k maximalizaci výhod virtualizace ve vašem prostředí. Na konci posouzení odborníci společnosti Dell identifikují široké spektrum řešení a poskytnou doporučení pro maximalizaci hodnoty. Ke stanovení kompletního spektra současných a budoucích požadavků systémů a plánu konsolidace serveru na základě doporučení odborníků společnosti Dell využívá zhodnocení od automatizovaných nástrojů zjišťování a rozhovorů s klíčovými zaměstnanci vaší organizace.

Návrh

Návrh řešení nabízí komplexní a podrobnou architekturu virtualizace a plán implementace. Východiskem jsou nejlepší postupy získané na základě našich zkušeností.

Implementace

Odborníci společnosti Dell vám mohou implementovat komplexní hardwarové a softwarové řešení virtualizace. Můžete tak snadno využít hodnotu řešení. Zajišťujeme také ověření systému na základě pilotní konsolidace a migrace dat na nový systém, a to ještě před implementací do výrobního prostředí, monitorování výkonu a úpravu konfigurace podle požadavků. Firma Dell může rovněž poskytnout školení pracovníků, aby byla zajištěna optimální pokračující správa virtualizovaného prostředí.

Podpora

Pro podporu svého nového řešení využijte služby podnikové podpory Dell: Firma Dell poskytuje řadu spolehlivých nabídek, které zahrnují podporu systému a údržbu.
Podrobné informace naleznete na Služby podnikové podpory.

Služby šité na míru pro splnění vašich požadavků

Připravenost k virtualizaci

Připravenost k virtualizaci nabízí efektivní způsob zhodnocení vlivu virtuální infrastruktury na vaše datové centrum a tím vám pomáhá určit, jak může vaše nově virtualizované prostředí zlepšit správu serverů, maximalizovat funkčnost a urychlit implementaci. Servisní odborníci firmy Dell poskytují doporučení vycházející z nejlepších postupů a analýz návratnosti investic.

Služby návrhu — Spolupráce se zkušenými konzultanty společnosti Dell vede k vybudování rozšiřitelného a vysoce dostupného virtualizovaného řešení. Naši servisní odborníci vypracují podrobný prováděcí plán, zahrnující specifikace hardwaru a softwaru.

Služby implementace — Servisní profesionálové společnosti Dell zavedou nový podnikový hardware do vašeho prostředí, nainstalují a nakonfigurují požadovaný software a předají správu řešení systémovým správcům.

Upgrade na VI 3.0

Odborníci Dell vám pomohou upgradovat vaši virtualizovanou infrastrukturu z podnikového produktu VMware verze 2.x na verzi VI 3.x. Tyto upgrady mohou vyžadovat další konsolidaci serveru a virtualizaci dalších pracovních zatížení spolu s osvojením pokročilých metod konfigurování a správy.

Související služby

Informační zdroje


Fotografie produktů, které jsou zde vyobrazené, slouží pouze jako ilustrační. Obsah je koncipován výhradně pro uživatele z České republiky. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou měnit bez předchozího upozornění.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku.
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW07