|

Dell Virtualization

Dell Virtualization

Dell Global Services

Dell ProSupport
Konsulenttjenester innen infrastruktur
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Katalogtjenester
Exchange
Lagringskonsolidering
Systemadministrasjon
Unified Communications
Virtualisering
Data Centre Environment
Distribusjonstjenester
Gjenvinning og resirkulering av aktiva
Administrerte levetidstjenester

Mer informasjon

Services Overview
Solution Center
Dell Services

Dells virtualiseringsløsninger kan hjelpe deg til å se umiddelbare resultater ved å utforme og implementere praktiske, pålitelige og allsidige løsninger for akkurat ditt miljø. Virtualiseringsløsninger fra Dell gir følgende fordeler:
 • Gir en fleksibel, testet virtualiseringsprosess som er tilpasset dine nåværende behov og fremtidige krav.
 • Skaper driftsfordeler gjennom økt forsyningssmidighet og evnen til å oppnå innsparinger på totale eierkostnader på opp til 25 %.*
 • Et pålitelig kontaktpunkt for en fullstendig virtualiseringsløsning.
 • Gjør infrastrukturen på serveren mindre komplisert gjennom implementering av utprøvde og validerte løsninger med standardbaserte systemer og optimal teknologi.


Hvordan kjøpeKontakt din salgsrepresentant hos Dell

Skreddersydde tjenester som skal dekke dine behov

Riktig tilnærming til virtualisering

Dells virtualiseringsekspertise og beste praksis gir enestående kvalitet og verdi. Dells servicefagfolk kan hjelpe deg med å oppnå alle fordelene med virtualiseringsteknologi med løsninger som gir deg følgende:
 • En standardbasert virtualiseringsstrategi som kan bidra til å redusere kostnadene og opprettholde valgmuligheter og kontroll
 • En direkte, ukomplisert tilnærmingsmåte som forenkler implementeringen, slik at produksjonen kommer raskere i gang
 • En løsning som er utviklet for å levere ledende ytelse, tilgjengelighet og generell verdiøkning

Workshop

Dells teknologi-workshop hjelper kunder til å forstå potensialet som ligger i virtualiseringsteknologi. Workshop er et komplement til de ulike fasene i løsningens livssyklus.

Dells eksperter kan:
 • Vise deg hvordan virtualiseringsteknologi kan oppfylle dine nåværende og fremtidige behov
 • Sørge for en grundig og praktisk gjennomgang av ny teknologi og tilpasning i forhold til veksten i bedriften din
En workshop kan dessuten hjelpe deg med å fokusere på dine mest kritiske behov, inkludert:
 • Virtualisering som en hjørnestein i datasenteroperasjoner
 • Konsolidering av servere med fysisk til virtuell migrering
 • Kontinuitet i virksomheten
 • Optimalisering og oppgradering av ditt nåværende virtualiserte miljø

Evaluering

En evaluering er utviklet for å hjelpe deg med å ta veloverveide beslutninger for å maksimere fordelene med virtualisering i ditt miljø. Når evalueringen er ferdig, vil ekspertene fra Dell ha identifisert det fullstendige løsningsomfanget og kan presentere anbefalinger for maksimering av verdiene. En evaluering inkluderer bruk av automatiserte registreringsverktøy samt samtaler med nøkkelpersonell i organisasjonen din i den hensikt å fastslå den fulle rekkevidden av nåværende og fremtidige systemkrav, samt en plan for serverkonsolidering basert på anbefalinger fra Dells eksperter.

Utforming

Løsningsutforming legger frem en omfattende og detaljert virtualiseringsarkitektur og implementeringsplan – basert på våre erfaringsbaserte "beste praksis"-metoder.

Implementering

Dells eksperter kan implementere hele virtualiseringsløsningen din, både maskinvare og programvare, slik at du raskt kan begynne å dra nytte av løsningen. Vi sørger også for systemvalidering gjennom pilotkonsolidering og datamigrering til det nye systemet forut for implementering i et produksjonsmiljø, overvåking av ytelsen og konfigurasjonsjustering etter behov. Dell kan også tilby kunnskapsoverføring for å sørge for optimal kontinuerlig administrasjon av det virtualiserte miljøet.

Kundestøtte

Dra nytte av Dells Enterprise Support Services for støtte av den nye løsningen din: Dell tilbyr en rekke robuste løsninger som dekker alt fra systemstøtte til vedlikehold.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Enterprise Support Services.

Skreddersydde tjenester som skal dekke dine behov

Klargjøring til virtualisering

Klargjøring til virtualisering er en effektiv måte å evaluere hvilke konsekvenser en virtuell infrastruktur vil få i datasenteret ditt ved å hjelpe deg med å fastslå hvordan det nylig virtualiserte miljøet kan forbedre serveradministrasjonen, maksimere oppetiden og akselerere distribusjonen. Dells servicepersonale gir anbefalinger basert på ”beste praksis” og analyser av investeringsavkastningen (RoI).

Designtjenester — Samarbeid med Dells erfarne konsulenter for å utarbeide en skalerbar og høyt tilgjengelig virtualiseringsløsning. Vårt servicepersonale vil lage en detaljert implementeringsplan med maskinvare- og programvarespesifikasjoner.

Implementeringstjenester —Dells servicefagfolk distribuerer ny bedriftsmaskinvare i miljøet ditt, installerer og konfigurerer den nødvendige programvaren og sørger for overlevering til systemadministratorene for administrasjon av løsningen.

Oppgrader til VI 3.0

Dells eksperter vil hjelpe deg med å oppgradere virtualiseringsinfrastrukturen fra VMwares bedriftsprodukt versjon 2.x til VI 3.x. Oppgraderinger kan kreve enda mer serverkonsolidering og virtualisering av ytterligere arbeidsmengder, og at man tar i bruk avanserte konfigurerings- og administreringsteknikker.

Tilknyttede tjenester

Ressurser

All informasjon om pris, spesifikasjoner, tilgjengelighet, frakt, månedsbetalinger og konfigurasjon kan endres uten varsel. Endelig konfigurasjon kan skille seg fra bildene. Tilbud gjelder kun nyinnkjøp fra Dell små og mellomstore bedrifter i Norge. Tilbud på hjemmesiden er ikke bindende. Bestillingen er først bindende etter aksept fra Dell. Dell er ikke ansvarlig for trykkfeil eller andre feil eller utelatelser vedrørende pris, bilder eller i informasjon. Dell salgs-, service- og leveringsbetingelser gjelder. Tilbudt standardservice erstatter fullt ut den reklamasjonsrett som følger av norsk kjøpslovgivning. Spesialtilbud gjelder for maksimalt 5 systemer per kunde. Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter eller avtaler. Prisene og tilbudene som er angitt på Internett, gjelder kun ved kjøp i Dells webbutikk.

* Leieavgiften er angitt ekskl. mva., men inkl. frakt og gjelder bare for bedrifter ved 36 måneders leieavtale og for kjøp over 5 000,-. Leien er variabel. Opprettelses- og faktureringsgebyr tilkommer. Leien ivaretas av DellT Capital Services, ved GE Capital Solutions AS.


snWW04