|

Dell Virtualization

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Säkerhetskopiering och återställning
Katalogtjänster
Exchange
Lagringskonsolidering
Systemhantering
Unified Communications
Virtualisering
Datacentermiljö
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dell Services

Dells virtualiseringstjänster kan hjälpa dig att identifiera direkta resultat genom att utforma och implementera praktiska, tillförlitliga och omfattande lösningar för just din miljö. Virtualiseringstjänster från Dell ger följande fördelar:
 • Tillhandahåller en flexibel och testad process för virtualisering som anpassas till de befintliga användarbehoven och framtida krav.
 • Skapa en driftsfördel genom ökad smidighet i försörjningen och möjligheten att minska den totala ägandekostnaden med upp till 25 %.*
 • Tillförlitlig enda kontaktpunkt för en komplett virtualiseringslösning.
 • Ta bort komplexiteten från serverinfrastrukturen genom att implementera testade och validerade lösningar med standardbaserade system och de bästa teknikerna.


Så här handlar duKontakta en säljare på Dell

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Den rätta inställningen till virtualisering

Dells virtualiseringsexperter och bästa praxis tillhandahåller enastående kvalitet och värde − Dells servicepersonal kan hjälpa dig att uppnå fördelarna med virtualiseringstekniken fullt ut, med lösningar som erbjuder:
 • En standardbaserad virtualiseringsstrategi som kan sänka kostnader och bibehålla valmöjligheten och kontrollen.
 • En direkt och okomplicerad metod som förenklar implementering och gör tiden tills arbetet kan börja kortare.
 • En lösning utformad för att tillhandahålla ledande prestanda, tillgänglighet och totalt värde.

Workshops

Dells tekniska workshops hjälper kunder att förstå potentialen av virtualiseringstekniken. Workshops kompletterar alla faser i lösningens livscykel.

Dells experter kan:
 • Visa hur virtualiseringstekniken kan uppfylla nuvarande och framtida behov.
 • Garantera en ingående vägledning av den nya tekniken och anpassning till dina affärsbehov.
Och…en workshop kan hjälpa dig att fokusera på dina viktigaste behov. Dessa innefattar:
 • Virtualisering som en hörnsten i datacenterdrift.
 • Konsolidering av servrar med fysisk till virtuell migrering.
 • Företagskontinuitet.
 • Optimering och uppgradering av den befintliga virtualiserade miljön.

Utvärdering

Utvärderingar är utformade att hjälpa dig att ta informerade beslut för att maximera fördelarna med virtualisering i din miljö. Vid slutet av utvärderingsfasen kommer Dells experter att ha identifierat hela omfånget av lösningsalternativ och ge rekommendationer för att maximera värdet. En utvärdering innefattar användningen av automatiserade identifieringsverktyg och intervjuer med nyckelpersonal i ditt företag för att fastställa den fullständiga uppsättningen nuvarande och framtida systemkrav. Dessutom ingår en plan för serverkonsolidering med rekommendationer från Dells experter.

Design

Lösningsutformning ger en omfattande och detaljerad virtualiseringsarkitektur och implementeringsplan – baserad på bästa praxis som grundar sig på erfarenhet.

Tillämpning

Dells experter kan implementera den fullständiga virtualiseringslösningen − vilket innefattar maskin- och programvara, så att du snabbt kan fånga upp lösningens värde. Vi garanterar även systemvalidering från pilotkonsolidering och datamigrering till det nya systemet, före implementering i en produktionsmiljö, prestanda övervakning och konfigurationsinställningar efter behov. Dell kan också tillhandahålla kunskapsöverföring för att säkerställa optimal, pågående administration av den virtualiserade miljön.

Support

Dra fördel av Dells Enterprise Support-tjänster till din nya lösning: Dell erbjuder en serie robusta alternativ som täcker systemsupport och underhåll.
För mer information går du till Kundstöd till företag.

Skräddarsydda tjänster som uppfyller dina behov

Utvärdering av beredskap för virtualisering

Utvärdering av beredskap för virtualisering erbjuder ett effektivt sätt att bedöma den inverkan som en virtuell infrastruktur får på ditt datacenter – hjälper dig att fastställa hur din nyskapade virtualiserade miljö kan förbättra serverhantering, maximera drifttid och skynda på driftsättningen. Dells serviceexperter ger rekommendationer baserat på bästa praxis och analys av avkastning på investeringen.

Utformningstjänster — Samarbeta med Dells erfarna konsulter och skapa en utbyggbar och högtillgänglig virtualiseringslösning. Våra serviceexperter skapar en detaljerad implementeringsplan med maskinvaru- och programvaruspecifikationer.

Implementeringstjänster — Dells servicetekniker driftsätter ny företagsmaskinvara i din miljö, installerar och konfigurerar nödvändig programvara samt erbjuder en övergång till systemadministartörer för lösningshantering.

Uppgradera till VI 3.0

Dells experter hjälper dig att uppgradera virtualiseringsinfrastrukturen från VMwares företagsproduktversioner 2.x till VI 3.x. Uppgraderingar kan kräva ytterligare serverkonsolidering och virtualisering av ytterligare arbetsbelastningar samt användning av avancerade konfigurerings- och hanteringstekniker.

Relaterade tjänster

Resurser

snWW04