|

Dell - Custom Factory Integration

Dell - Custom Factory Integration

Dell Global Services

Dell ProSupport
Gjenvinning og resirkulering av aktiva
Dell Services

Dells Custom Factory Integration er en avansert løsning som integrerer maskinvare, image, programmer, eksterne enheter og dokumenter med systemene idet de bygges. Tjenesten tilbyr følgende fordeler:
 • Bidrar til enklere og raskere distribuering
 • Bidrar til et mer enhetlig og kompatibelt system.
 • Bidrar til å holde standarden for vedlikehold under kontroll

Utfordringene du møter
din bedrift er unik. Du må ofte balansere kravene til skreddersydde løsninger mot å redusere kostnader og driftsavbrudd.

Når du skal kjøpe og rulle ut, kan du stå overfor kostbare forsinkelser mens datamaskinene dine blir bygget og tilpasset på ulike steder. Dette kan også påvirke IT-avdelingen din som kanskje må utføre grunnleggende installeringsoppgaver som enkelt kan gjøres automatisk.

I tillegg er det mange organisasjoner som synes administrering av programvareimage, gjennom hele livsløpet til systemene, er en trettende og kostbar prosess som tærer på begrenset IT-tid som kunne vært brukt på andre, mer driftskritiske prosjekter.

CFI Other Vendors

Forskjellen med Dell CFI – legger til verdi, ikke kostnader
Hos Dell finner du løsningen; Custom Factory Integration, en logisk forlengelse og resultat av spesialbestillinger hos Dell; unike for bredden av løsninger vi kan tilby.

Den gir deg alt PC-ene dine trenger, allerede bygget etter dine spesifikasjoner under produksjon på våre IOS 9001-sertifiserte fabrikker. Vi arbeider sammen med deg for å utvikle spesifikasjonene – og når vi har blitt enige, bygger vi systemene dine uten ekstra produksjonstid. Ved å automatisere prosessen, er det ingen grenser for hvor mange PC-er som kan leveres.

De viktigste fordelene ved Custom Factory Integration er at de senker de totale eierkostnadene gjennom:
 • Kvalitet – Siden alle aspekter ved bygging og konfigurering av systemene dine håndteres på ett sted, elimineres lag av kompleksitet og menneskelige feil på grunn av flere behandlinger.
 • Konsekvens – Gjentakelser i produksjonsprosessen gir stabile, konsistente konfigurasjoner.
 • Ekspertise – Dells eksperter og utviklingsressurser støtter deg gjennom hele prosessen.
 • Globale løsninger – Custom Factory Integration kan reproduseres i alle Dell-fabrikker over hele verden, og sikrer global overensstemmelse for alle systemer.
 • Bedre produktivitet fra interne IT-ansatte – Når systemene kommer forhåndskonfigurert, frigjøres dine IT-ansatte fra å konfigurere enkeltsystemer. De kan konsentrere seg om forretningskritiske prosjekter, og spare tid, innsats og personressurser.
Dell Custom Factory Integration-løsninger med et raskt blikk:
Solutions at Glance
– Custom Factory Integration kan reproduseres i alle Dell-fabrikker over hele verden, og sikrer global overensstemmelse for alle systemer.

Viktig: Bestill ferdige løsninger. Kundespesifikke løsninger:
– Custom Factory Integration kan reproduseres i alle Dell-fabrikker over hele verden, og sikrer global overensstemmelse for alle systemer.

Globale løsninger
Dell Custom Factory Integration tilbys på Dell LatitudeTM  bærbare PC-er, OptiPlexTM  stasjonære PC-er, Dell PrecisionTM  arbeidsstasjoner og PowerEdgeTM  servere

Hvordan fungerer CFI?

Trinn en: Lage den tekniske spesifikasjonen
Når du arbeider sammen med en Custom Factory Integration-prosjektleder og prosjektteknikeren som er tilknyttet deg som kunde, blir systemkravene dine og den beste måten å nå dem på definert. Et detaljert dokument, kjent som teknisk spesifikasjon, utarbeides av deg og en Custom Factory Integration-prosjektleder. Når de tekniske spesifikasjonene er ferdig utarbeidet, verifiseres det av en tekniker og sendes til deg for gjennomgang og godkjenning. Prosjektlederen fullfører deretter resten av prosjektdokumentasjonen og leverer prosjektet til teknikerne for utvikling.

Trinn to: Teknisk verifikasjon
Som en del av prosessen med å utarbeide denne tekniske spesifikasjonen vil vi gå gjennom dine krav for å finne ut om konfigurasjonen du ønsker, kan produseres på vår fabrikk. Når dette er gjort, kan vi avtale pris og fullføringstidspunkt.

Trinn tre: Prosjektutvikling og pilottesting
En prosjektingeniør utvikler prosjektet etter spesifikasjonene som er dokumentert i den tekniske spesifikasjonen. All konstruksjon av maskinvare og programvare utføres. En pilotenhet settes sammen for å validere arbeidet og bidra til å sikre at systemet kan bygges i Dells fabrikker.

Trinn fire: Evalueringsenhet
Som en del av utarbeidelsen av tekniske spesifikasjoner

Ditt første system – en evalueringsenhet blir bygd i fabrikken vår, og en tekniker verifiserer at den ble produsert nøyaktig i henhold til kravene som ble avtalt i den tekniske spesifikasjonen. Du har på dette tidspunktet muligheten til å:
 1. Få tilsendt evalueringsenheten, slik at du kan teste og validere den i nettverksmiljøet før den blir masseprodusert
 2. Få systemet installert i fabrikken, hvoretter du kan fjernteste det som om systemet var i din bedrift.
 3. Gi skriftlig avkall på Customer Review Unit (CRU) og gi Dell tillatelse til å levere bestillingen direkte
Trinn fem: Kontroll av ferdig enhet under masseproduksjon
Når et prosjekt har kommet forbi evalueringsenhetstrinnet, begynner masseproduksjonen. På samme måte som med alle Dell-systemer er tilfeldige kontroller av det ferdige produktet med på å sikre at dine behov og forventninger blir oppfylt.
Programmet for erstatning av deler tilbyr kunder av Dells Custom Factory Integration ett enkelt kontaktpunkt ved et eventuelt behov for å bytte ut ikke-standard, interne maskinvarekomponenter fra tredjepart i løpet av systemservicekontrakten (maksimalt tre år).

Ved å velge Dells Custom Factory Integration for systemtilpassingsbehov, trenger ikke kundene å kontakte flere produsenter for å bytte ut deler som ikke er standarddeler. Alle standard maskinvarekomponenter fra Dell dekkes av Dells standard systemgaranti og/eller serviceavtale, og med programmet for erstatning av deler kan også de fleste ikke-standard CFI-deler dekkes i et tilsvarende tidsrom.

Under the Solutions content - create a second tab called ‘CFI Solutions’ and add the following text underneath


Aktivakontroll
Mindre enn 10 prosent av selskapene i verden har retningslinjer for aktivakontroll på plass (Gartner – Gartner reports – Predicts 2005: IT Asset Management Adds Value, Lessens Risk)

Oversikt over verdiene gjennom hele levetiden i arbeidsmiljøet kan direkte påvirke distribueringskostnader og bidra til å redusere totale kostnader ved eierskap av IT-systemer. Å holde en nøyaktig oversikt over installerte datamaskiner er en viktig del av dagens IT-miljø. Dell tilbyr et utvalg av løsninger som ID-merking av eiendeler (Asset Tagging), rapportering om eiendeler (Asset Reporting) og sikkerhet for eiendeler (Asset Security) som en del av vår fabrikkintegrasjonstjeneste for kunder (CFI – Custom Factory Integration).

ID-merking

Asset TaggingDell CFI-programmet tilbyr ulike typer eksterne systemlapper:
 • Dell-genererte ID-merker som viser systeminformasjon, bestillingsdetaljer, garantidatoer osv.
 • Kundegodkjente ID-merker som viser kundens logo og kundedefinert informasjon.
 • Merkelapper på emballasjen, som viser kundedefinerte datafelt og eliminerer behovet for å pakke ut av esken før distribuering.

Id-merker på eiendeler festes til systemene dine før utsendelse. De kan omfatte fem eller seks av følgende punkter:

ID-merkenummer
Harddisktype
Størrelse på første harddisk
Service-ID/serienummer
Adresse
Første CD-ROM i systemet
Hastighet på første CD-ROM
Prosessorhastighet
Garanti utløper etter 3 år
Dell-kundenummer
PO-nummer
MAC-adresse
UUID
Modemtype
Installert nettverkskort
Installert operativsystem
Bestillingsnummer for Dell
Datamaskinprosessortype
Mengde systemminne
Beregnet forsendelsesdato
Lydkort
Datamaskinmodus
Videominne
Videotype
Fast tekst (f.eks. 'tilhører')

BarcodeFeltene kan være i både strekkodeformat og alfanumerisk format for å legge til rette for registrering av aktiva.


Bruk av merkelapper på emballasje med kundedefinerte felt kan redusere, om ikke eliminere, behovet for å ta systemet ut av emballasjen før distribusjonen. Med strekkodedata kan systemene skannes inn i samletjenester som holder orden på registreringene og distribusjonen videre. Aktivanummer som består av ti alfanumeriske tegn kan også skrives inn i systemets BIOS, som gjør det mulig for systemverktøy å identifisere eksternt. Nummeret er vanskelig å fjerne og gir et ekstra nivå med sikkerhet.

Rapportering av eiendeler
Rapportering av eiendeler vil gjøre deg i stand til å holde orden på detaljene for bestilling av systemkonfigurasjoner på en praktisk og effektiv måte for å administrere systemer. CFI-aktivarapporter med detaljert informasjon blir sendt på e-post daglig eller ukentlig i Microsoft Excel-format.

CFI Asset Report

CFI at Glance

Ovennevnte er bare noen eksempler fra CFI-pakken for aktivakontroll. For å se hele utvalget med løsninger, se tabellen nedenfor.
For mer detaljert informasjon, klikk her

Sikkerhet for eiendeler
Dells sikkerhetstjenester for aktiva bidrar til å forhindre tap eller tyveri ved å la fabrikken integrere ulike kontrollenheter:

Asset SecurityStoptrack-merke for tyveribeskyttelse: 3-i-1-beskyttelse med metallmerkelapp, en "stjålet"-lapp og sporingstjeneste i tilfelle tyveri.

Dell SecurityTLS-merke for tyveribeskyttelse: samme som ovenfor, men med UV-melding integrert i “stjålet”-merket for ekstra sikkerhet og bruk av Dell-logoen.

Sikre systemene dine med ComputraceOne: for å spore dine aktiva, oppdage tyveri, etterforske tap, slette data på stjålne datamaskiner og spore leid utstyr på alle systemer via Internett-oppkobling hvor som helst i verden. Et konfidensielt overvåkningssenter gir deg rapporter online 24 timer i døgnet, 7 dager i uken over status for dine eiendeler basert på krypterte daglige varsler fra systemet. I tilfelle tyveri øker varslingsfrekvensen til 15 minutter, og det gjør det mulig for overvåkningssenteret å spore hvor utstyret befinner seg. Absolute Recovery-teamet går sammen med lokale politimyndigheter for å spore tyver og få i stand tilbakesendelse av utstyret uten ekstra kostnad. Du har også mulighet til å slette data fra det stjålne systemet. Dataslettingstjenesten bidrar til å hindre en tyv i å få tilgang til og muligens kompromittere slike data, og den følger med uten ekstra kostnad.

Maskinvareintegrasjon
Installering og konfigurering av maskinvare på samme tid og på ett sted gir mange fordeler, blant annet standardisering og høy pålitelighet. Custom Factory Integration (fabrikktilpasset integrering) gjør dette mulig ved å bidra til å sikre integriteten til de unike maskinvarekonfigurasjonene dine og gjør det enkelt å oppgradere eller gå over til ny programvare. I tillegg bidrar Custom Factory Integration til å forenkle systemadministrasjon, opplæring og kompatibilitetsspørsmål.

Tjenester for maskinvareintegrering dekker:

Installering av industristandardiserte maskinvarekomponenter og de riktige driverne, inkludert nettverkskort, modemer, skjermkort, lydkort, interne lagringsenheter og harddisker.
Tilpassede maskinvareinnstillinger, inkludert CMOS/BIOS-innstillinger, krysskoblingsinnstillinger, portinnstillinger, spesialskripting og harddiskpartisjonering.

Her er en oversikt over Dells CFI-tjenester for maskinvareintegrering: For mer detaljert informasjon, klikk her

Hardware Integration

Programvareintegrasjon
Dells Custom Factory Integration er her for å hjelpe deg med alle aspekter ved programvareintegrering og administrasjon i hele vår serie med klientsystemer og PowerEdgeTM -serien med Enterprise-systemer.

Serverprogramvareintegrasjon
Tilpassede eller standard konfigurasjoner av standard, tilpasset eller merkebeskyttet programvare kan installeres i vårt fabrikkmiljø ut ifra dine krav og din tidsplan. På den måten kan du være sikker på at systemene har samme versjon av samme programvare. Programvareintegrering omfatter følgende:

Skriptet OS-integrering
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Small Business Server 2003
 • Red Hat Enterprise Linux
 • SuSE Linux

Kundeprogramløsninger
 • DBMS (Oracle 10g, SQL Server 2005)
 • Microsoft Operations Manager 2005
 • Enterprise Resource Planning (SAP, PeopleSoft)
 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting ved uhell
 • Installeringer av eiendomsbeskyttede og tredjepartsprogrammer

Integrering av programvare for stasjonære PC-er, bærbare PC-er og arbeidsstasjoner
Du kan velge tilpassede eller standard konfigurasjoner av standard, tilpasset eller proprietær programvare som skal installeres på systemene til den stasjonære PC-en, den bærbare PC-en eller arbeidsstasjonen din. Konfigurasjonene omfatter følgende:
 • Image-installasjon av alle de viktige operativsystemene dine
 • Installasjon av proprietære og tredjepartsprogrammer
 • Harddiskpartisjonering
 • Image-administrasjonstjenester

Image-administrasjon
Image er et øyeblikksbilde av programvaren, applikasjonene og operativsystemet (OS) som er installert på datamaskinen. Det kan redusere distribusjonstid og -feil betydelig. Dells image-administrasjonstjenester gir en fullt ut funksjonell image-kopi som er klar til systemdistribusjon, og som er bygd av Dells imaging-konsulenter i samsvar med dine spesifikasjoner. Våre konsulenter er dyktige i skripting og bygger imaging tvers over plattformene ved bruk av Microsoft®  Sysprep.

Årelang erfaring med å lage image for forskjellige kundebehov har ført til en standardisert prosess og den beste praksis for imaging. Dette bidrar til å sikre at image-kopien blir riktig første gang, og at du får en image-kopi med fulle funksjoner som er klar for systemdistribusjon.
 • Standardpakken gir maskinvareavhengig, plattformspesifikk image-utvikling.
 • Standardpakken omfatter utvikling av en ny image-kopi eller migrering av en eksisterende image-kopi til et nytt operativsystem.
 • Dell kan vedlikeholde image-kopien din med bransjeendringer, f.eks. driveroppdateringer.

Programvareintegrasjon og image-administrasjonsløsninger med et raskt blikk:
(For mer detaljert informasjon, klikk her )

Software Integration

X–Image
Utfordringen ved flere image
Antallet image som IT-miljøet ditt krever har stor innflytelse på tid og penger du må investere for å administrere det.

Ett tilpasset image for hver Dell OptiPlex-, Latitude- og Precision-enhet i miljøet ville krevd et helt team med folk til å administrere prosessen. Ved hjelp av X-Image, frigjør Dell IT-avdelingen din til å arbeide med andre oppgaver.

Enkelhet
Dell X-Image gjør det mulig for oss å lage et maskinvareuavhengig image på tvers av alle nye og eldre OptiPlex™, Latitude™ og Dell Precision ™ systemer og gir i tillegg muligheten for interoperabilitet med eldre systemer fra andre produsenter. Vi kan også vedlikeholde image og distribuere det på dine nye Dell-systemer. Dette gjør livet mye enklere, fordi antallet klientplattformer som sluttbrukerne arbeider på ikke lenger er en faktor. Resultatet er enkelt: du har færre image å lage og administrere.

Som vist i skjemaet nedenfor, antallet image du behøver å administrere kan mangedobles veldig raskt. Ved å lage ett enkelt X-Image som fungerer på alle klientsystemene (stasjonære PC-er, bærbare PC-er eller arbeidsstasjoner) kan du dramatisk redusere antall image du må vedlikeholde. Pågående støttekostnader vil også bli betydelig redusert.

Ved å samle det totale antallet image, reduserer X-Image tid og penger som brukes på å administrere, starte eller endre dem. Mindre tid og penger på image-administrering betyr flere ressurser til andre IT-områder. Andre fordeler omfatter:

Typical Business Challenge

 • Færre mulige feil: Siden et X-Image fungerer på flere plattformer, eliminerer det muligheten for å laste et feil image for maskinvaren.
 • Hastighet: X-image korter ned på tiden for overføring til nye modeller. Alt som trengs er å legge til drivere og godkjenning, som eliminerer overflødig administrasjon, vedlikehold og lagring av image, samt kostnadene.
 • Ansvar og kontroll: Dell benytter dokumenterte prosesser og har utviklet tusenvis av image for å støtte opprettelse og vedlikehold av image. Det betyr ikke noe hvor mye miljøet ditt endrer seg eller vokser, X-Image er fleksibelt, skalerbart og kompatibelt – og du får ett enkelt kontaktpunkt fra begynnelse til slutt.
 • Nylig introduserte systemer må først være kvalifisert med oppdatert X-Image-programvare som støtter den nye modellen, vanligvis innen 4 uker etter introduksjon.
For mer detaljert informasjon, klikk her

Ressurser

All informasjon om pris, spesifikasjoner, tilgjengelighet, frakt, månedsbetalinger og konfigurasjon kan endres uten varsel. Endelig konfigurasjon kan skille seg fra bildene. Tilbud gjelder kun nyinnkjøp fra Dell små og mellomstore bedrifter i Norge. Tilbud på hjemmesiden er ikke bindende. Bestillingen er først bindende etter aksept fra Dell. Dell er ikke ansvarlig for trykkfeil eller andre feil eller utelatelser vedrørende pris, bilder eller i informasjon. Dell salgs-, service- og leveringsbetingelser gjelder. Tilbudt standardservice erstatter fullt ut den reklamasjonsrett som følger av norsk kjøpslovgivning. Spesialtilbud gjelder for maksimalt 5 systemer per kunde. Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter eller avtaler. Prisene og tilbudene som er angitt på Internett, gjelder kun ved kjøp i Dells webbutikk.

* Leieavgiften er angitt ekskl. mva., men inkl. frakt og gjelder bare for bedrifter ved 36 måneders leieavtale og for kjøp over 5 000,-. Leien er variabel. Opprettelses- og faktureringsgebyr tilkommer. Leien ivaretas av DellT Capital Services, ved GE Capital Solutions AS.


snWW05