|

Dell - Anpassad fabriksintegrering (CFI)

Servicepaket

Dell ProSupport
ARS - tjänster för återvinning
Dell Services

Dells anpassade fabriksintegrering är en av de främsta lösningarna som integrerar maskinvara, images, program, kringutrustning och dokument i dina system allteftersom de byggs. Det erbjuder följande fördelar:
 • Förenklar och ger snabbare driftsättning
 • Kan leda till mer konsekvens och högre kompatibilitet
 • Hjälper till att hålla underhållsstandarder under kontroll

Utmaningarna du möter
din verksamhet är unik. Du behöver ofta väga kraven på skräddarsydda lösningar mot att minimera kostnader och avbrott.

Vid inköp och driftsättning innebär det att du kan råka ut för förseningar som ofta blir dyra medan datorerna byggs och anpassas på flera platser. Detta kan också påverka IT-personalen som kanske måste ta hand om grundläggande installation som lätt skulle kunna automatiseras.

Dessutom tycker många företag att hantering av programvaruimages är en omständlig och dyr process under hela systemets livstid och att det tar upp begränsad IT-tid som hade kunnat läggas på projekt som är viktigare för arbetet.

CFI Other Vendors

Skillnaden med Dell CFI – skapar värde, inte kostnader
På Dell har vi lösningen: anpassad fabriksintegrering (CFI). Detta är en logisk förlängning av Dell-datorn som byggs efter beställning och till följd av detta är det unikt i den bredd av lösningar vi kan erbjuda.

Det ger dig de datorer du behöver, som redan byggts efter dina specifikationer under tillverkningen på våra ISO 9001-certifierade fabriker. Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla de specifikationer du behöver och när de väl har fastställts bygger vi systemen utan längre leveranstid. Genom att automatisera processen finns det ingen gräns för antalet datorer som kan levereras.

De främsta fördelarna med anpassad fabriksintegrering är sänkning av den totala ägandekostnaden genom:
 • Kvalitet – Eftersom varje aspekt i att bygga och konfigurera systemen hanteras på en plats försvinner avancerade lager och mänskliga fel till följd av flera behandlingspunkter.
 • Kontinuitet – Upprepningsbara tillverkningsprocesser ger stabila och konsekventa konfigureringar.
 • Expertis – Dells expert- och teknikresurser ger dig stöd under hela processen.
 • Globala lösningar – Anpassad fabriksintegrering kan återskapas i alla Dell-fabriker världen över, vilket ger global konsekvens i systemen.
 • Förbättrat arbete för intern IT-personal – När systemen levereras förkonfigurerade slipper IT-personalen ägna tid åt att konfigurera individuella system. De kan koncentrera sig på verksamhetskritiska projekt, vilket sparar tid, ansträngning och arbetskraft.
Dells anpassade fabriksintegrering (CFI) i korthet:
Solutions at Glance
Anpassad fabriksintegrering kan återskapas i alla Dell-fabriker världen över, vilket ger global konsekvens i systemen.

Nyckel: Leveransklara lösningar. Kundspecifika lösningar:
Anpassad fabriksintegrering kan återskapas i alla Dell-fabriker världen över, vilket ger global konsekvens i systemen.

Globala lösningar
Dells anpassade fabriksintegrering erbjuds på bärbara Dell LatitudeTM-datorer, stationära OptiPlexTM -datorer, Dell PrecisionTM-arbetsstationer och PowerEdgeTM-servrar

Hur fungerar CFI?

Steg ett: Skapa den tekniska specifikationen
Genom att arbeta tillsammans med en projektledare för anpassad fabriksintegrering och den projekttekniker som utsetts för ditt konto fastställs dina systembehov och det bästa sättet att uppfylla dem. Ett detaljerat dokument, de tekniska specifikationerna, slutförs sedan av dig och en projektledare för anpassad fabriksintegrering. När de tekniska specifikationerna är klara verifieras de av en tekniker och skickas till dig för granskning och godkännande. Projektledaren slutför sedan återstoden av projektdokumentationen och skickar projektet till teknikavdelningen för att utvecklas.

Steg två: Teknisk verifiering
Som en del i den tekniska specifikationsprocessen gör vi en genomgång för att se om konfigurationen kan produceras i våra tillverkningsanläggningar. När detta är klart går det att komma överens om pris och leveranstid.

Steg tre: Projektutveckling och pilotprojekt
En projekttekniker utvecklar projektet enligt det som anges i de tekniska specifikationerna. Allt arbete med maskin- och programvara utförs. En pilotenhet monteras för att validera arbetet och hjälpa till att se till att systemet kan byggas i Dells fabriker.

Steg fyra: Utvärderingsenheten
Som en del i den tekniska specifikationsprocessen

Ditt första system, en utvärderingsenhet, byggs i vår tillverkningsanläggning och en tekniker verifierar att den tillverkats på rätt sätt i enlighet med de krav som överenskommits i de tekniska specifikationerna. Vid denna tidpunkt kan du antingen:
 1. Ta emot detta system för att testa och validera det i ditt företags nätverksmiljö innan volymtillverkningen sätter igång.
 2. Installera systemet i fabriken så att du kan fjärrtesta det på samma sätt som om systemet fanns på företaget.
 3. Skriva under friskrivning för kundgranskning av enhet (CRU) som gör det möjligt för Dell att leverera din beställning direkt
Steg fem: Granskning av färdiga system under volymtillverkning
När ett projekt har passerat steget för utvärderingsenheten påbörjas volymtillverkningen. Liksom med alla Dell-system utförs slumpmässiga kontroller av de färdigtillverkade produkterna som led i att möta dina behov och förväntningar.
Med utbytesprogrammet för reservdelar får kunder som köper Dells anpassade fabriksintegrering en enda kontaktpunkt om de skulle behöva byta ut många av de icke-standardiserade, interna maskinvarukomponenterna från tredje part under den tid som systemets serviceavtal gäller (högst 3 år).

Genom att välja Dells anpassade fabriksintegrering till dina systembehov behöver du inte kontakta många olika tillverkare om du vill byta ut icke-standardiserade delar. Alla standarmaskinvarukomponenter från Dell ingår i Dells standardsystemgaranti och/eller serviceavtal. I och med utbytesprogrammet för reservdelar kan nu även de flesta CFI-reservdelar som inte är standard ingå för samma tidsperiod.

Under lösningens innehåll – skapa en andra flik som heter "CFI-lösningar" och lägg till följande text därunder


Inventariehantering
Mindre än 10 % av världens företag har en policy för inventariehantering (Gartner – Gartner reports – Predicts 2005: IT Asset Management Adds Value, Lessens Risk)

Om tillgångar synliggörs genom hela livscykeln i arbetsmiljön kan det ha direkt påverkan på driftsättningskostnaderna och ge dig möjlighet att minska den totala ägandekostnaden för IT-system. Att föra korrekta register över installerade datorsystem är en viktig del i dagens IT-miljöer. Dell erbjuder ett urval lösningar för tillgångsmärkning, tillgångsrapportering och tillgångsskydd som en del i vår tjänst för anpassad fabriksintegrering (CFI).

Tillgångsmärkning

Asset TaggingDells CFI-program erbjuder olika typer av externa systemetiketter:
 • Dell-genererad tillgångsmärkning, som visar systeminformation, orderdetaljer, garantidatum osv.
 • Inventariemärkning från kund, som visar din logotyp och kunddefinierad information.
 • Tillgångsetiketter på leveranskartonger, som visar användardefinierade datafält och eliminerar behovet av att packa upp kartongen innan driftsättning.

Tillgångsmärkning används för dina system före utsändning. De kan innehålla fem eller sex av följande objekt:

Inventariemärkningsnummer
Hårddisktyp
Första hårddiskstorlek
Servicemärke/serienummer
adress
Första CD-ROM i systemet
Första CD-ROM-hastighet
Processorhastighet
Garanti utlöper om 3 år
Kundnummer hos Dell
Inköpsordernummer
MAC-adress
UUID
Modemtyp
Installerat nätverkskort
Installerat operativsystem
Dells ordernummer
Datorns processortyp
Mängd system-RAM
Beräknat leveransdatum
Ljudkort
Datorläge
Grafikminne
Grafiktyp
Fast text (t.ex. "tillhör")

BarcodeFälten kan ha både streckkods- och alfanumeriskt format för att förenkla registerföringen.


Om en leveranskartongsetikett med användardefinierade datafält används, kan behovet av att packa upp systemet ur kartongen innan driftsättning minska, om inte helt elimineras. Med streckkodsdata kan system skannas till en hubbtjänst för registrering och vidare distribuering. Ett 10-siffrigt alfanumeriskt kundtillgångsnummer kan också skrivas in i systemets BIOS, för att tillåta systemverktyg att göra en identifiering på avstånd. Det är inte lätt att ta bort numret och det ger en ytterligare nivå av säkerhet.

Tillgångsrapportering
Med tillgångsrapportering kan du loggföra orderdetaljer för systemkonfigurationer på ett smidigt och effektivt sätt för hanteringssystem. CFI-tillgångsrapporter som innehåller detaljerad information skickas via e-post dagligen eller varje vecka i Microsoft Excel-format.

CFI Asset Report

CFI at Glance

Ovan är endast några exempel på inventariehanteringsmöjligheterna för anpassad fabriksintegrering. Om du vill se alla våra lösningar kan du läsa tabellen nedan.
Om du vill ha mer information kan du klicka här

Stöldskydd
Dells stöldskyddstjänster hjälper till att förhindra förlust eller stöld genom att möjliggöra fabriksintegrering av olika antistöldfunktioner:

Asset SecurityStoptrack antistöldetikett: tredubbelt skydd med ett metallmärke, en "stulen"-etikett och en spårningstjänst i händelse av stöld.

Dell SecurityTLS antistöldetikett: som ovan men har även UV-meddelande inbyggt i "stulen"-etiketten för ytterligare säkerhet och här används Dell-logotypen.

Med ComputracePlus kan du: spåra dina tillgångar, hindra stöld, undersöka förlust; ta bort data på stulna datorer och spåra leasing på alla system med internetanslutning överallt i världen. Ett konfidentiellt övervakningscenter ger dig online-rapporter dygnet runt över dina tillgångars tillstånd, baserat på krypterade dagliga larm från systemet. Om en stöld skulle inträffa avges larm var 15:e minut, så att övervakningscentret kan spåra dina tillgångar. Absolute Recovery-teamet samarbetar med den lokala polismyndigheten för att spåra tjuvar och se till att du kan få tillbaka ditt system utan extra kostnad. Du har också möjlighet att radera data på avstånd från det stulna systemet. Tjänsten Data Delete förhindrar att en tjuv kommer åt och eventuellt förstör informationen och tjänsten ingår utan extra kostnad.

Maskinvaruintegrering
Om programvara installeras och konfigureras vid ett tillfälle på en plats gynnar det dig på flera sätt, bl.a. genom standardisering och hög tillförlitlighet. Med anpassad fabriksintegrering är detta möjligt och du kan försäkra att dina unika maskinvarukonfigurationer ges integritet och att uppgraderingen och övergången till ny programvara går lätt och smidigt. Dessutom underlättar standardiseringen inom anpassad fabriksintegrering både systemadministration, utbildning och kompatibilitetsfrågor.

Maskinvaruintegreringstjänsterna omfattar:

 • Installation av hårdvarukomponenter av branschstandard samt lämpliga drivrutiner, t.ex. nätverkskort, modem, grafikkort, ljudkort, enheter för internlagring och hårddiskar.
 • Anpassade maskinvaruinställningar, t.ex. CMOS/BIOS-inställningar, bygelinställningar, portinställningar, specialskript samt hårddiskspartitionering.
Här följer en översikt över maskinvaruintegreringstjänsterna för Dells anpassade fabriksintegrering: Om du vill ha mer information kan du klicka här

Hardware Integration

Integration av program
Dells anpassade fabriksintegrering finns för att hjälpa till med alla delar av programvaruintegrering och hantering för alla våra klientsystem och PowerEdgeTM-serien med Enterprise-system.

Integering av serverprogram
Anpassade eller standardkonfigurationer för standardiserad, anpassad eller egen programvara kan installeras i fabriken baserat på behov och tidsplaner. Därmed kan du vara säker på att systemen har samma version av samma programvara. Integreringen av serverprogramvara omfattar:

OS-integrering med script
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Small Business Server 2003
 • Red Hat Enterprise Linux
 • SuSE Linux

Kundapplikationslösningar
 • DBMS (Oracle 10g, SQL Server 2005)
 • Microsoft Operations Manager 2005
 • Enterprise Resource Planning (SAP, PeopleSoft)
 • Katastrofåterställning och säkerhetskopiering
 • Egna programinstallationer och installationer från tredje part

Integrering av stationära datorer, bärbara datorer och arbetsstationer
Du kan välja om anpassade eller standardkonfigurationer för standardiserad, anpassad eller egen programvara ska installeras i stationära eller bärbara datorer och arbetsstationer, inklusive:

 • Programvaruimages i alla större operativsystem
 • Egna programladdningar och laddningar från tredje part
 • Hårddiskpartitionering
 • Imagehanteringstjänster

Avbildningshantering
En image är en ögonblicksbild av de program, applikationer och operativsystem som finns installerade på datorn och kan avsevärt minska driftsättningstiden och förekomster av fel. Dells imagehanteringstjänster tillhandahåller en fullt funktionell image, konstruerad av Dells image-konsulter efter dina specifikationer, som är färdig för driftsättning i systemet. Våra konsulter är utbildade för att tillhandahålla image-skript för flera plattformar med Microsoft® Sysprep.

Många års erfarenhet av image-konstruktion för olika kunder har lett till en standardiserad process och bästa praxis för images. Det gör att imagen blir korrekt första gången och ger en fullt funktionell image som är färdig att driftsätta i systemet.
 • Standardpaketet ger en maskinvaruberoende och plattformsspecifik image-utveckling.
 • I standardpaketet ingår utveckling av en ny image eller migrering av en befintlig image till ett nytt operativsystem.
 • Dell underhåller din image vid branschförändringar, t.ex. uppdateringar av drivrutiner.
Programvaruintegrering och imagehanteringslösningar i korthet:
(Om du vill ha mer information kan du klicka här )

Software Integration

X-Image
Utmaningen med flera images
Antalet images som IT-miljön kräver har stor inverkan på tidsåtgång och kostnader för imagehantering.

Att skapa en anpassad image för alla Dell OptiPlex-, Latitude- och Precision-klienter i miljön skulle kräva ett helt team med människor som hanterar processen. Genom X-Image frigör Dell IT-teamet så att det kan arbeta med andra uppgifter.

Enkelhet
En Dell X-Image gör det möjligt för oss att bygga en maskinvaruoberoende image över alla nya och äldre OptiPlex™-, Latitude™- och Dell Precision ™-system samt tillåter samverkan med äldre system från andra leverantörer. Vi kan även underhålla imagen och driftsätta den på era nya Dell-system. Detta gör livet mycket enklare, eftersom antalet klientplattformar som slutanvändarna arbetar på inte längre är en faktor. Resultatet är enkelt: du har färre images att skapa och hantera.

Som illustrationen nedan visar kan antalet images du måste hantera flerdubblas väldigt fort. Genom att skapa en enda X-Image som fungerar på alla era klientsystem (stationära datorer, bärbara datorer eller arbetsstationer) kan du dramatiskt minska antalet images som måste få support. De fortlöpande supportkostnaderna minskar också avsevärt.

Genom att det totala antalet images konsolideras med X-Image minskas tid och kostnad för hantering, uppstart och ändringar av dem. Mindre tid och pengar som läggs på imagehantering betyder mer resurser till andra IT-frågor. Övriga fördelar:

Typical Business Challenge

 • Minskning av potentiella fel: Eftersom en X-Image fungerar över flera plattformar elimineras riskerna för laddning av felaktiga maskinvaruimages.
 • Hastighet: Med X-image förkortas överföringstiden till nya modeller. Du behöver endast lägga till drivrutiner och validering, vilket eliminerar redundant imageutveckling, underhåll, lagring och kostnad.
 • Ansvar och kontroll: Dell använder beprövade processer och har utvecklat tusentals images för att stödja skapande och hantering av images. Det spelar ingen roll hur mycket din miljö växer eller förändras – X-Image är flexibel, skalbar och kompatibel och erbjuder en enda ansvarspunkt från början till slut.
 • Nya system måste först kvalificeras med uppdaterad programvara för X-Image som har stöd för den nya modellen, normalt inom 4 veckor från införande.
Om du vill ha mer information kan du klicka här

Resurser

snWW08