|

Dell - Bildhantering

Servicepaket

Dell ProSupport
Konsulttjänster för infrastruktur
Driftsättningstjänster
Client Migration and Deployment
Resursidentifiering
Custom Delivery Services
Anpassad fabriksintegrering (CFI)
Bildhantering
Server-/lagringsinstallation
Installation av skrivare/projektor/TV
ARS - tjänster för återvinning
Tjänster för livscykelhantering

Mer information

Lösningscenter
Dells tjänster

En image är en ögonblicksbild av de program, applikationer och operativsystem som finns installerade på datorn, och kan avsevärt minska driftsättningstiden och förekomster av fel. Dells Imaging Services tar det ett steg längre genom att erbjuda omfattande lösningar för image-utveckling och validering, image-underhåll, image-driftsättning och den nya X-Image-tekniken.


Så här köper du Kontakta en försäljningsrepresentant hos Dell eller ring 1-800-WWW-DELL

NYHET! ImageDirect
Skapa, ladda och hantera tryggt skräddarsydda images på de klientsystem du köper från Dell. Vi har helt och hållet integrerat ImageDirect i våra produktionssystem, så att du sömlöst kan tillämpa de images du skapar på dina system under tillverkningsprocessen. Dessutom kan ImageDirect åstadkomma mer strömlinjeformad imagehantering och robustare klientimages genom att det låter dig fokusera på hanteringen av en enda image som fungerar över flera plattformar och avdelningar och genom att denna hantering i hög grad är automatiserad.

Med hjälp av ikonstyrda funktioner låter Dell ImageDirect-tjänsten dig importera, skapa och hantera images, ladda upp och hantera komponenter samt ladda ner images och drivrutiner. Beroende på dina behov kan du importera och/eller bygga images efter dina egna specifikationer. Dessutom kan images laddas ner för validering i din datormiljö. Detta bidrar till att åstadkomma en konsekvent programvarustruktur i hela ditt företag och hjälper dig att möta licens- och kvalitetskrav.


Förenklar driftsättning Avbildningen laddas och testas fullständigt på fabriken när applikationer och data har installerats och systemets maskinvara konfigurerats efter dina specifikationer, för att säkerställa att systemets image fungerar korrekt innan driftsättningsprocessen startas.

Skyddar systemets image Dell lagrar och underhåller imagen för trygg säkerhetskopiering. Du kan även få meddelanden i förväg om, och lösningar för, branschförändringar som påverkar imagen.

Lägre ägandekostnader Dells direkta fabriksintegration innebär att risken för dubbelarbete elimineras och att felrisken minskar. Imaging Services inkluderar image-underhåll för att kunna erbjuda kostnadsbesparande lösningar under maskinvaruuppgraderingar, ändringar av applikationer och operativsystem samt migreringar.

Erbjuder utbyggbara alternativ Dells X-image är en enskild image som kan användas för funktioner på alla Dell-system. Med X-Image får du mycket tid att köra programmiljöer för klienter och det minskar även underhållstiden.

Dell Imaging Services tillhandahåller en fullt funktionell image, konstruerad av Dells image-konsulter efter dina specifikationer, som är färdig för driftsättning i systemet. Våra konsulter är utbildade för att tillhandahålla image-skript för flera plattformar med Microsoft Sysprep.

Många års erfarenhet av image-konstruktion för olika kunder har lett till en standardiserad process och bästa praxis för image. Det gör att imagen blir korrekt första gången och ger en fullt funktionell image färdig att driftsätta i systemet.

  • Med standardpaket tillhandahålls en maskinvaruberoende och plattformsspecifik image-utveckling.
  • I standardpaketen ingår utveckling av en ny image eller migrering av en befintlig image till ett nytt operativsystem.
  • Tekniker från Dell Image Development Services (IDS) arbetar på plats efter fördefinierade image-specifikationer som du och Dell kommit överens om.
  • Dell underhåller din image vid branschförändringar, t.ex. uppdateringar av drivrutiner.

X-Image - Med hjälp av vår X-Image-teknik skapar Dell en enskild image som fungerar över alla Dells system och avsevärt förenklar helpdesk-funktionen. En enskild X-Image-image kan användas för att återuppbygga alla Dell-datorer i din miljö. Dell kan också samarbeta med dig och skapa en X-Image som fungerar över flera datorer från olika tillverkare.

Anpassade tjänster - Upp till fyra kunddrivna uppdateringar kan köpas per år.

Tjänster

Produkt

snWW10