|

Dell - Image Management

Dell - Image Management

Dell Global Services

Dell ProSupport
Infrastructure Consulting Services
Deployment Services
Client Migration and Deployment
Asset Discovery
Custom Delivery Services
Custom Factory Integration
Image Management
Server/Storage Installation
Printer/Projector/TV Installation
Customer Training and Certification
Asset Recovery & Recycling Services
Managed Lifecycle Services
System Track

More Information

Dell Services
Services Overview
Služba Deskriptor
Solution Center
new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/imagedirect/image_managment_animated_banner.swf','728','150','#FFFFFF','7',alternateMarkupde5c4dac0cf54c9abe4d9d5bb3cdac45,'','flashID_16225c14fb484e8fadabca43131bed97','high','noscale','true','opaque','false','');


Image Management Services include comprehensive solutions for Image Development and Validation, Image Maintenance, Image Deployment and X-Image technology.

How To Purchase Contact your Dell Sales Representative or call 1-800-WWW-DELL

NEW! ImageDirect
Securely create, load and manage custom images onto the Dell client systems you purchase. We have fully integrated ImageDirect into our production systems so that the images you create can be seamlessly applied to your systems during the manufacturing process. Additionally, by allowing you to focus on the management of a single image that works across multiple platforms and departments and by substantially automating much of this work, ImageDirect can streamline image management and enable more robust client images.

Using icon-driven functionality, the Dell ImageDirect service prompts you to import, create and manage images; upload and manage components; and download images and drivers. Depending on your needs, you can import and/or build images to your specifications. Additionally, images can be downloaded for validation in your environment. This helps to ensure a consistent software build throughout your organization and helps you meet any licensing and compliance requirements.

ImageDirect Video

The Right Approach to Image Management

Images are a snapshot of the software, applications, and the operating system (OS) installed on computers that can greatly reduce deployment time and error. Dell Image Management Services provide a fully functional image ready for system deployment, built by Dell imaging consultants according to your specifications. Our consultants are skilled at scripting and providing cross-platform imaging using Microsoft®  Sysprep.

Years of experience constructing images for varied customer needs has lead to a standardized process and best practices for imaging. This helps ensure the image is right the first time, to help you get a fully functional image ready for system deployment.

  • Standard package provides hardware-dependent, platform specific image development.
  • Standard package includes development of a new image or migration of an existing image to a new operating system.
  • Dell Image Development Services (IDS) engineer works on-site according to pre-defined image specification agreed to by you and Dell.
  • Dell can maintain your image for industry changes such as driver updates.

Optional Features

X-Image
Using our X-Image technology, Dell creates a single image to function on all of Dell’s systems to greatly simplify your helpdesk operation. A single X-Image image can be used to rebuild any Dell computer in your environment. Dell can also work with you to help build an X-Image that works across computers from multiple manufacturers.

Resources

Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW01