|

Dell Services

Dell Services

Dell Global Services

Dell ProSupport
Infrastructure Consulting Services
Deployment Services
Customer Training and Certification
Asset Recovery & Recycling Services
Managed Lifecycle Services
System Track

More Information

Dell Services
Služba Deskriptor
Solution Center
new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/services/prosupport/banner_3.swf?image1=http%3a%2f%2fi.dell.com%2fimages%2fglobal%2fservices%2fmain%2fsk%2fnew_cut_downtime_banner.jpg&image2=http%3a%2f%2fi.dell.com%2fimages%2fglobal%2fservices%2fmain%2fsk%2fnew_simplify_image_management.jpg&image3=http%3a%2f%2fi.dell.com%2fimages%2fglobal%2fservices%2fmain%2fsk%2fnew_wipe_out.jpg&link1=%2fcontent%2ftopics%2fglobal.aspx%2fservices%2fdeployment%2fcficlientimagemanagement%3fc%3dsk%26cs%3dRC1078561%26l%3dsk%26s%3dpad&link2=%2fcontent%2ftopics%2fglobal.aspx%2fservices%2fent_support%2fent_support%3fc%3dsk%26cs%3dRC1078561%26l%3dsk%26s%3dpad&link3=%2fcontent%2ftopics%2fglobal.aspx%2fsitelets%2fsolutions%2fsit%2fsit_survey%3fc%3dsk%26cs%3dRC1078561%26l%3dsk%26s%3dpad','728','150','#FFFFFF','6',alternateMarkupb0b3f62b38a84e5da754e3268f4e0752,'','flashID_07eff90019e849e985693b25185b1e55','high','noscale','true','opaque','false','');

NABÍZENÉ SLUŽBY

Dell Services
 
Řešení podpory Dell ProSupport mùže snížit technické nehody až o 37 %.*.
 
Pomocí virtualizačních služeb odstňte složitost infrastruktury serverù
 
Služby pro nasazení společnosti Dell mohou snížit náklady na nasazení o 62 %*
 
Zjistìte více o službě Dell ImageDirect a pomozte zjednodušit svùj proces správy obrazù
 
Využijte službu Vista Migration a pomozte snížit dopad tohoto Přechodu na vaši organizaci

PØÍBÌHY O ÚSPÌCHU ZÁKAZNÍKÙ

Dell Services
96 % Společností z žebøíèku firem Fortune 500 je v obchodním vztahu se Společností Dell. Zjistìte, Proč si firmy pro zjednodušení svých informačních technologií vybírají Společnost Dell
 

DISKUZE

Dell Services

Rozprávajte s Dell-om

Poslechnìte si, jak Michael Dell mluví o zjednodušení ITMichael Dell video
 
TechCenter –podívejte se spolu s ostatními na naši technickou stránku wiki
 
IdeaStorm – napište nám svùj názor a hlasujte o nápadech spojených se zjednodušením IT
 
 
StudioDell – poznejte nové technologie. Sledujte. Stahujte. Sdílejte.
Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

*IDC White Paper sponsored by Dell, "Dell Deployment Optimization Model," Doc #205282, January 2007

**Based on an internal study of Severity 1 resolution time for Dell customers upgrading to Platinum Plus Enterprise Support. Select features of Platinum Plus are now available in the Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract, which can lead to fewer technical incidents. These features include designated Service Delivery Managers, proactive planning and detailed reporting. August 2007

snWW03