|

Dell Service Suites

Dell Service Suites
Dell Services

Services Offerings

Services Home
Service Suites Overview
Assessment, Design & Implementation
Deployment Services
Asset Recovery & Recycling Services
Enterprise Support Services
Client Support
Managed Lifecycle Services
Services from A-Z
Solution Center

Infrastructure Services Designed and Delivered for Superior Quality and Value

At Dell, we believe an outstanding IT infrastructure breeds a healthier and vastly more flexible organization.

Dell Infrastructure Services helps you get the most out of your technology infrastructure investments. Our highly trained experts specialize in planning, implementing and maintaining your standards-based systems and the environments in which they operate. We are proud of our track record for helping customers around the world increase the reliability, efficiency, and productivity of their IT systems.

In an era when many technology companies are trying to be all things to all people, we are truly passionate and focused on enabling high-performance IT infrastructures for our customers. To accomplish our mission, we have applied leading-edge science to development and delivery of our services. We believe our scientific approach enables us to provide the most consistent and valuable services experience in the industry.

We invite you to learn more about our specific services suites and how they could improve your own organization’s performance. Click on a suite area below for more details.

Resources

Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW10