|

Dell-serviceovereenkomst

Welkom bij de startpagina van Dell-servicecontracten

Wij danken u dat u voor Dell hebt gekozen en hopen dat uw producten van Dell goed werken. Dell is verheugd u een aantal serviceplannen te kunnen aanbieden als aanvulling op uw product. Hieronder vindt u het overzicht hiervan.

Alle serviceplanopties zijn van toepassing op producten die via het onderdeel Thuis en thuiskantoor van Dell zijn aangekocht.
Raadpleeg uw factuur om na te gaan welk van deze servicecontracten op u van toepassing is.

De volgende documenten zullen een aanvulling vormen op de bepalingen en voorwaarden van de standaard verkoopbepalingen en -voorwaarden op facturen van Dell.

Standard-serviceplannen voor pc's van het merk Dell

Hieronder zijn de bepalingen en voorwaarden van het Basic-serviceplan van Dell vermeld. Deze zijn van toepassing gedurende de looptijd van het serviceplan. Dit plan biedt gedurende minimum 12 maanden dekking. Raadpleeg uw factuur om na te gaan wat uw serviceplan is.

Collect & Return Service

In-Home-serviceplannen voor pc's van het merk Dell

Hieronder zijn de bepalingen en voorwaarden van het In-Home-serviceplan van Dell vermeld. Deze zijn van toepassing gedurende de looptijd van het serviceplan. Dit plan biedt extra services die niet in het Basic-serviceplan zijn inbegrepen. Alle In-Home-serviceplannen omvatten In-Home Repair Service after Remote Diagnosis van Dell. Raadpleeg uw factuur om na te gaan wat uw serviceplan is.

In-Home-service (incl. 's avonds en op zaterdag)
Next Day In-Home Services
Next Day In-Home Service met Premium Phone Support

Accidental Damage-bescherming en diefstalbeveiliging

Hieronder zijn de bepalingen en voorwaarden van de Accidental Damage Protection Service van Dell vermeld. Deze zijn van toepassing gedurende de looptijd van het serviceplan. Raadpleeg uw factuur om na te gaan wat uw serviceplan is.

Asset Protection Options

Accidental Damage Protection


Deployment Services – Enterprise Configuration & Deployment
Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified)
Installatie en implementatie van een Dell-netwerkswitch (Installation and Implementation of a Dell Network Switch)
Consultingservice op afstand (Remote Consulting Services)

Support Services

Support voor één indicent van verlopen garanties (Single Incident Expired Warranty Support)
Batterijvervangingsservice (BRS) buiten garantie voor verzegelde batterijen (Out-of-Warranty Battery Replacement Service(BRS) for Sealed Batteries)
Basale hardwareservices voor consumenten (Consumer Basic Hardware Services)
Dell behoudt het recht om prijzen, specificaties, levertijden en voorwaarden van een aanbieding zonder kennisgeving te wijzigen. Dell kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de typografie en fotografie. In het geval van evidente fouten in prijzen en specificaties is Dell niet verplicht het systeem te leveren tegen de foutief geadverteerde prijs of specificaties.

De Luxemburgse facturen worden niet belast met Recupel toeslagen. In verband met milieubelastingen in Luxemburg is Dell lid van "Ecotrel".

Aanvaardingsplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: www.dell.be/recycling

Alle producten die deel uitmaken van deze aanbieding, kunnen afzonderlijk worden gekocht. Voor de prijzen van de deze afzonderlijke producten uit aanbiedingen, Raadpleeg www.dell.be/nl/totalebesparing

snWW06