|

Υπηρεσίες υποστήριξης

Υπηρεσίες υποστήριξης

Περιγραφή υπηρεσιών

Τα έγγραφα που ακολουθούν συμπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για οποιοδήποτε εφαρμόσιμο υπερισχύον συμφωνητικό, που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και της Dell (όπως είναι μεταξύ άλλων το τυπικό κύριο συμφωνητικό αγοράς πελάτη της Dell) ή, απουσία ενός τέτοιου συμφωνητικού, του τυπικού τιμολογίου της Dell.
Όροι και προϋποθέσεις πώλησης.

Συμφωνητικό συνεργασίας εξυπηρέτησης EqualLogic της Dell


Networking
Εγκατάσταση και υλοποίηση μεταγωγέα δικτύου της Dell (Installation and Implementation of a Dell Network Switch)


Asset Protection Options
Accidental Damage Protection

Support Services
Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό (Single Incident Expired Warranty Support)


Others
Remote Configuration of a Dell KACE K1000, Service Desk
Remote Implementation of a Dell KACE Appliance

Πνευματικά δικαιώματα 1999-2014 Dell Inc.
Dell Ελλάδος | Όροι και προϋποθέσεις | Πρακτικές απορρήτου | Διαχείριση Cookies | Dell - Ανακύκλωση | Επικοινωνήστε με έναν μεταπωλητή | Χάρτης τοποθεσίας
Φορητοί υπολογιστές | Επιτραπέζιοι| Εκτυπωτές| Διακομιστές| αποθήκευση| Οθόνες| Tablet PC| Netbook| NAS| SAN| σύννεφο Πληροφορική

snWW05