|

Support Services

Support Services

Witamy na stronie głównej dotyczącej umów serwisowych firmy Dell

Dziękujemy za wybór produktów firmy Dell. Mamy nadzieję, że działają one znakomicie. Firma Dell oferuje rozmaite plany serwisowe stanowiące uzupełnienie produktu. Opisano je poniżej.

Wszystkie dostępne plany serwisowe mają zastosowanie do produktów zakupionych w ramach segmentu użytkowników indywidualnych i biur domowych.
Aby ustalić, którą z tych umów serwisowych należy zastosować w konkretnym przypadku, należy sprawdzić fakturę.

Następujące dokumenty stanowią uzupełnienie warunków standardowej faktury firmy Dell Warunki sprzedaży.

Podstawowe plany serwisowe dla komputerów marki Dell

Warunki podstawowych planów serwisowych firmy Dell znajdują się poniżej i obowiązują przez cały okres planu serwisowego. Okres obowiązywania planu wynosi co najmniej 12 miesięcy. Plan serwisowy można zweryfikować, korzystając z informacji umieszczonych na fakturze.

Serwis standardowy

Zaawansowane plany serwisowe dla komputerów marki Dell

Warunki zaawansowanych planów serwisowych firmy Dell znajdują się poniżej i obowiązują przez cały okres planu serwisowego. Plan ten oferuje dodatkowe usługi nieobjęte podstawowym planem serwisowym. Wszystkie zaawansowane plany serwisowe firmy Dell obejmują usługę naprawy sprzętu u klienta po zdalnej diagnozie. Plan serwisowy można zweryfikować, korzystając z informacji umieszczonych na fakturze.

Serwis u klienta (łącznie z popołudniami i sobotami)

Plany serwisowe Premium dla komputerów marki Dell

Warunki planów serwisowych Premium firmy Dell znajdują się poniżej i obowiązują przez cały okres planu serwisowego. Plany te oferują dodatkowe usługi nieobjęte podstawowymi i zaawansowanymi planami serwisowymi. Wszystkie plany serwisowe Premium firmy Dell obejmują usługę naprawy sprzętu u klienta po zdalnej diagnozie. Plan serwisowy można zweryfikować, korzystając z informacji umieszczonych na fakturze.

Serwis u klienta następnego dnia

Umowy serwisowe dotyczące urządzeń elektronicznych i akcesoriów sprzedawanych przez firmę Dell

Firma Dell oferuje pod swoją marką rozmaite urządzenia elektroniczne i akcesoria. Dla tych produktów można zakupić następujące umowy serwisowe. Jeśli usługi te nie są powiązane z danym produktem, zobacz Warunki wymienione na otrzymanej fakturze.

Serwis standardowy

Wsparcie techniczne

Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu (Single Incident Expired Warranty Support)
Serwis wymiany baterii poza gwarancji na akumulatory szczelnych.

Opcje ochrony zasobów

Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami.


Inne
Zdalna konfiguracja dla Dell KACE K1000, Service Desk


Support Services
Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia lub Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży (Accidental Damage Protection or Accidental Damage with Theft Protection)
Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System (Consumer Basic Hardware Services)


Deployment Services - Enterprise Configuration & Deployment
Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów (Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified)
Usługa zdalnego doradztwa (Remote Consulting Services)

Wszelkie reklamy produktów wraz z cenami prezentowane w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu cywilnego. Państwa zamówienie na zakup określonych produktów będzie wiążące tylko, jeżeli zostanie potwierdzone przez DELL. Ceny i specyfikacje są aktualne w dniu ich publikacji, ale zależne od dostępności produktów i mogą ulec zmianie. DELL nie odpowiada za błędy edytorskie lub dotyczące zamieszczonych zdjęć produktów. Promocje dotyczą zamówienia obejmującego maksymalnie 5 jednostek produktu dla klienta. Zastosowanie mają standardowe Zasady i warunki sprzedaży dostępne pod następującym linkiem Zasady i warunki sprzedaży które nie naruszają bezwzględnie obowiązujących uprawnień konsumentów.

*Wszelkie terminy dostaw określone są w przybliżeniu. Ceny zawierają opłatę z tytułu dostawy (o ile nie zaznaczono inaczej) produktu na adres wskazany w zamówieniu. Zmiana adresu dostawy skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat. Koszty dostawy zależą od indywidualnych warunków. Szczegóły na stronie z koszykiem zamówień.

Treść dotyczy wyłącznie klientów i użytkowników z siedzibą w Polsce

DELL Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie 02-017, Al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058844, NIP 526-020-67-12, posiadająca kapitał zakładowy 102,623.62 PLN. GIOŚ E0002005W


snWW01