|

Usługi

Usługi

Opisy usług

Następujące dokumenty stanowią uzupełnienie warunków standardowej faktury firmy Dell Warunki sprzedaży.

Umowa ramowa o świadczenie usług

Umowa partnerska o świadczenie usług Dell EqualLogic

Usługi edukacyjne firmy Dell


Usługi wsparcia

Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection
Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu (Single Incident Expired Warranty Support)
Podstawowe usługi w zakresie sprzętowe komercyjnych (Commercial Basic Hardware Services)
Aktywna obsługa serwisowa (Proactive Maintenance)
Dell ProSupport for Multivendor Software
Usługi Dell ProSupport (Dell ProSupport)
Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) (Out-of-Warranty Battery Replacement Service(BRS) for Sealed Batteries)
Dell ProSupport Force10 Service
Podstawowa pomoc techniczna dla sprzętu
Diagnostyka na miejscu u klienta
Aktywna obsługa serwisowa
Usługa Dell ProSupport dla przedsiębiorstw
Gwarancja na rozwiązania Dell|EqualLogic
Usługi Dell ProSupport dla działu OEM
Connected Classroom Phone i zaawansowane usługi pomocy technicznej
Dell Compellent Copilot — warunki świadczenia pomocy technicznej
Dell Compellent Copilot — optymalizacja
Dell Compellent Copilot — raporty o optymalizacji
Dell Compellent Copilot — sprawdzanie poprawności działania sieci SAN
Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM
Dell ProSupport Plus
Out of Warranty Technical Support
Usługa Dell ProSupport (Dell ProSupport Point of Need Services)


Servers Links
Instalacja serwerów Dell PowerEdge serii C (Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers)

Dell|KACE K2 Consulting service ”lite”
KACE 2000 series implement consulting service (2 days onsite)


Dell|KACE K1 Consulting service “lite”
KACE 1000 series implement consulting service (3 days onsite)


Dell|KACE K1 K2 Implementation consulting service
KACE 1000 and 2000 series implement consulting service (5 days onsite or remote)


Opcje pomocy technicznej
Usługi doradztwa informatycznego firmy DellTM 


Client
Client install - Instalacja u Klienta


Usługi instalacyjne
Kliknij tutaj, aby wyświetlić opisy usług


Usługi SaaS w zakresie zarządzania systemem informatycznym — opis usługi
Opis usług SaaS w zakresie zarządzania systemem informatycznym (stosowany w połączeniu z zasadami i warunkami sprzedaży firmy Dell lub innymi umowami ramowymi)


Od 13 lutego 2012 r. usługi SaaS eSmart, DDM oraz RIM nie są dostępne dla nowych klientów. Poniższe łącze prowadzi do danych technicznych przeznaczonych dla klientów, którzy nabyli te usługi od firmy Dell przed 13 lutego 2012 r.”


Deployment Services - Asset Resale & Recyling
Odsprzedaż zasobów IT wraz z usługą usuwania danych w siedzibie klienta - Umowa EMEA (IT Asset Resale with Onsite Data Wipe EMEA)
Darowizna zasobów IT – Umowa EMEA (IT Asset Donation EMEA)
Odsprzedaż zasobów informatycznych z usuwaniem danych poza lokalizacją - w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (IT Asset Resale with Offsite Data Wipe )


Usługi SaaS w zakresie zarządzania systemem informatycznym — dane techniczne
AlertFind
EMS — ciągłość działania poczty e-mail
EMS — archiwum korporacyjne poczty e-mail
EMS — szybkie archiwum poczty e-mail
EMS — zabezpieczenia poczty e-mail


Usługi instalacyjne
Zarządzany pakiet wdrażania
Podstawowa konfiguracja systemu i instalacja drukarek sieciowych
Instalacja komputera i połączenie z Internetem
Instalacja komputera i transfer danych


Opcje ochrony zasobów:
Rozszerzone usługi serwisowe baterii
Battery Replacement Service
Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami.


Opcje ochrony danych
Przywracanie danych z dysku twardego w ramach usług Dell ProSupport
Usługa Keep Your Hard Drive (Zachowaj swój dysk twardy)
Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie)


Pomoc techniczna w zakresie oprogramowania
Usługi ProSupport w zakresie oprogramowania
Usługa Dell ProSupport dla programowania (Dell ProSupport for Software)


Umowy wycofane z oferty
Kliknij tutaj, aby wyświetlić opisy usług


Deployment Services
Installation and Implementation of a Dell PowerEdge VRTX
Remote Implementation or Replication of Dell EqualLogic FS7xxx
Configuration Services Service Description


Deployment Services - Asset Resale & Recycling
Recykling zasobów IT – Europa, Bliski Wschód i Afryka (IT Asset Recycling)


Logistics Services
Usługi logistyczne firmy Dell (Dell Logistics Services)


Inne
Zdalna konfiguracja dla Dell KACE K1000, Service Desk
Remote Implementation of a Dell KACE Appliance


Deployment Services - Enterprise Configuration & Deployment
Usługa zdalnego doradztwa (Remote Consulting Services)
Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów (Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified)
Usługi konfiguracyjne firmy Dell (Dell Configuration Services)

Wszelkie reklamy produktów wraz z cenami prezentowane w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu cywilnego. Państwa zamówienie na zakup określonych produktów będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez firmę DELL. Ceny i specyfikacje są aktualne w dniu ich publikacji, ale zależne od dostępności produktów i mogą ulec zmianie. Firma DELL nie odpowiada za błędy edytorskie ani dotyczące zamieszczonych zdjęć produktów. Zdjęcia produktów mogą nie odpowiadać specyfikacjom zamieszczonym na tej stronie. Promocje dotyczą zamówienia obejmującego maksymalnie 5 jednostek produktu dla klienta. Zastosowanie mają standardowe Zasady i warunki sprzedaży dostępne po kliknięciu łącza Zasady i warunki sprzedaży, które nie naruszają bezwzględnie obowiązujących uprawnień konsumentów.

*Wszelkie terminy dostaw określone są w przybliżeniu.

Treść dotyczy wyłącznie klientów i użytkowników z siedzibą w Polsce. Firma Dell zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji systemów bez uprzedzenia. Ceny zawierają opłatę z tytułu dostawy (o ile nie zaznaczono inaczej) produktu pod adres wskazany w zamówieniu. Zmiana adresu dostawy skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat.

**Koszty dostawy zależą od indywidualnych warunków. Szczegóły na stronie z koszykiem zamówień.

Firma DELL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-017, Al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058844, NIP 526-020-67-12, posiadająca kapitał zakładowy 102 623,62 PLN. GIOŚ E0002005W

snWW03