|

Affärsservice

Serviceavtal

Tjänsterna, som finns beskrivna i nedanstående Servicebeskrivningar, tillhandahålls tillsammans med någon av nedanstående standardvillkor:

Försäljningsvillkor för företagskunder

Dessa försäljningsvillkor är gällande för företagskunder (vilket omfattar små- och medelstora företag, storföretag samt kunder inom offentlig sektor), som köper hårdvara, programvara och tjänster direkt från Dell.

Customer Master Services Agreement(för köp gjorda före 5 december 2011 .)

Om inte annat skriftligen avtalats med Dell, kommer alla företagsköp av hårdvara, programvara och tjänster från Dell fr.o.m. 5 december 2011. vara underkastade Dells Försäljningsvillkor för företagskunder. Försäljningsvillkoren för företagskunder ersätter till fullo Dells Customer Master Services Agreement (CMSA-avtalet). Varje hänvisning till CMSA-avtalet, inklusive, men inte begränsat till, de hänvisningar som finns i Servicebeskrivningar, statements of work, fakturor, ordererkännanden, webbsidor som har med Dells tjänster att göra, information som presenterats under installationer av Dell programvara eller vid inloggning till en webbportal för Delltjänster ersätts med en hänvisning till Försäljningsvillkoren för företagskunder. CMSA-avtalet finns tillgängligt endast som referens för de kunder som köpt tjänster från Dell före 5 december 2011.

Channel Partner Agreement/Återförsäljaravtal

Detta avtal är tillämpligt för återförsäljare, servicepartners och PartnerDirect-registrerade eller -certifierade partners.


Supporttjänster

Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection
Dell ProSupport for Multivendor Software
Dell ProSupport (Dell ProSupport)
Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier (Out-of-Warranty Battery Replacement Service(BRS) for Sealed Batteries)
Dell ProSupport Force10 Service
DellTM  IT Advisory Services
Dell Compellent Copilot Optimize Service Description
Support för enkel incident vid utgången garanti (Single Incident Expired Warranty Support)
Kommersiella Grundläggande maskinvaruservice (Commercial Basic Hardware Services)
Basic Hardware Support
Hämtservice i Europa
On-site Diagnosis
Proaktivt underhåll (Proactive Maintenance)
Dell|EqualLogic Warranty
Dell Compellent Copilot Support Terms and Conditions
Dell Compellent Copilot Optimize
Dell Compellent Copilot Optimize Reporting
Dell Compellent Copilot SAN Health Check
Dell ProSupport Plus
Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) (ProSupport Point of Need Services)
Grundläggande maskinvaruservice
Out of Warranty Technical Support


Deployment Services - Enterprise Configuration & Deployment
Fjärrkonsulttjänst (Remote Consulting Services)
Installation och implementering av ett trådlöst W-Series-nätverk från Dell Networking (Installation and Implementation of a Dell Networking W-Series Wireless Network )
Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX (Remote Implementation of a Dell PowerEdge VRTX)
Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified)
Installation och implementering av Dell-nätverksswitch (Installation and Implementation of a Dell Network Switch)
Dells konfigurationstjänster (Dell Configuration Services)


Dell|KACE K2 Consulting service ”lite”
KACE 2000 series implement consulting service (2 days onsite)


Dell|KACE K1 Consulting service “lite”
KACE 1000 series implement consulting service (3 days onsite)


Dell|KACE K1 K2 Implementation consulting service
KACE 1000 and 2000 series implement consulting service (5 days onsite or remote)


Dell|KACE K2 Optimized Deployment consulting service
KACE 2000 series Optimized Deployment consulting service (10 days onsite)


Others
Remote Configuration of a Dell KACE K1000, Service Desk
Remote Implementation of a Dell KACE Appliance


Client
Client install - Kundinstallation
Client Installation


Asset Protection Options
Extended Battery Service
Batteribytes Service (BRS)
Accidental Damage Protection


Data Protection Options
Dell ProSupport Hard Drive Data Recovery
Keep Your Hard Drive (Behåll din hårddisk)
Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)


Installation Services


IT Management Software-as-a-Service (SaaS) - Service Description
IT Management SaaS Service Description (to be used in conjunction with Dell Terms of Sale or other master agreement(s))


Dell has closed our DDM, RIM and eSmart SaaS solutions to new customers as of February 13th, 2012. This specification sheet is posted at the link below for the convenience of customers who purchased this service from Dell prior to February 13, 2012.”


Deployment Services - Asset Resale & Recyling
Återförsäljning av IT-tillgångar med intern databorttagning (IT Asset Resale with Onsite Data Wipe EMEA)
IT Asset Recycling
Återförsäljning av IT-tillgångar med extern databorttagning (IT Asset Resale with Offsite Data Wipe )
Donation av IT-tillgångar (IT Asset Donation EMEA)


IT Management Software-as-a-Service (SaaS) - Specifications Sheets
AlertFind
EMS Email Continuity
EMS Email Enterprise Archive
EMS Email Rapid Archive
EMS Email Security

Servers Links
Inštalácia serverov Dell PowerEdge radu C (Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers)


Software Support
ProSupport for Software
ProSupport for Dell Data Protection Encryption
Dell ProSupport för programvara (Dell ProSupport for Software)


Contracts No Longer Available for Purchase
Click here to view Service Descriptions


Managed Network Services
Advanced Network Monitoring
Basic Network Management
Advanced Network Management


Installation and Deployment Services
Implementering av Microsoft-kluster


Deployment Services
Configuration Services Service Description
Remote Implementation or Replication of Dell EqualLogic FS7xxx


Logistics Services
Dell Logistiktjanster (Dell Logistics Services)

Skydd mot olycksskador och stöld

Villkoren för Dells tjänst för olycksskadeskydd anges nedan och gäller under serviceavtalets giltighetstid. Titta på din faktura för att kontrollera ditt serviceavtal.

www.delladprotection.com
www.delltheftprotection.com
snWW06