|

Service Descriptions

Service Descriptions

Service Descriptions

The following documents will supplement the terms and conditions of Dell's standard invoice Terms and conditions of sale.

Customer Master Service Agreement

Dell EqualLogic Service Partnership Agreement

Dell Education Services


Dell|KACE K1 K2 Implementation consulting service
KACE 1000 and 2000 series implement consulting service (5 days onsite or remote)


Dell|KACE K2 Optimized Deployment consulting service
KACE 2000 series Optimized Deployment consulting service (10 days onsite)


IT Consulting and Professional Services
DVS Wyse WDM FiveDay Implementation ServiceDescription
DVS Wyse WDM ThreeDay Implementation ServiceDescription
DVS Wyse WSM FiveDay Implementation ServiceDescription
DVS Wyse WSM ThreeDay Implementation ServiceDescription


Support Services
ProSupport for Virtual Integrated System Self Service Creator
ProSupport for Advanced Infrastructure Manager
ProSupport for CommVault Simpana
Dell ProSupport for Software
Dell ProSupport Plus
DellTM  IT Advisory Services
Dell Compellent Copilot Optimize Service Description
Připojena učebna telefonem a Pokročilé podpůrné služby (v angličtině)
Dell ProSupport Point of Need Service


Modular Services
Dell Modular Services


IT Management Software-as-a-Service (SaaS) – Service Description
IT Management SaaS Service Description (to be used in conjunction with Dell Terms of Sale or other master agreement(s))


IT Management Software-as-a-Service (SaaS) – Specifications Sheets
Distributed Device Management - Anti-Malware & Virus Management
Distributed Device Management - Asset Management
Software Asset Management
Distributed Device Management - Laptop Data Encryption
Distributed Device Management - Online Backup & Restore
Distributed Device Management - Patch Management
Distributed Device Management - Software Distribution
Distributed Device Management - Software Inventory & Usage Management
EMS Email Continuity
EMS Email Enterprise Archive
EMS Email Rapid Archive
EMS Email Security
Remote Infrastructure Monitoring


Installation Services
Managed Deloyment Bundle
Basic System Setup and Network Printer Installation
PC Installation + Internet Connection
PC Installation + Data Transfer
Peripheral Installation


Asset Recovery Services
ARS – IT Asset Recycle
ARS – IT Asset Resale
ARS – IT Asset Resale with Onsite Data Wipe


Asset Protection Options
Battery Replacement Service
Accidental Damage Protection


Data Protection Options
Keep Your Hard Drive (Ponechanie pevného disku)
Služba Keep Your Hard Drive at Point of Need (Ponechanie pevného disku v mieste potreby)


Installation and Deployment Services
Implementácia klastra Microsoft


Deployment Services
Installation and Implementation of a Dell PowerEdge VRTX
Configuration Services CFI Service Descirptions-Konfiguračné služby DELL Služba Konfigurácia podľa požiadaviek zákazníka (Custom Factory Integration - CFI)
Configuration Services Standard Offers
Remote Implementation of a Dell PowerEdge VRTX


Ethernet
Remote Implementation of an Ethernet Switch


Servers Links
Inštalácia serverov Dell PowerEdge radu C (Installation of Dell PowerEdge C-Series Servers)

Logistics Services
Logistické služby spoločnosti Dell (Dell Logistics Services).pdf


PowerVault Storage
Installation of a Dell Server, Storage or Peripheral Device
Installation and Configuration of a Dell PowerVault MD Series Disk Subsystem
De-Installation of a Server, Storage or Peripheral Device
Remote Implementation of a Dell PowerVault DP Series NAS
Remote Implementation of a Dell PowerVault MD1xxx Subsystem
Remote Implementation of a Dell PowerVault NAS and Storage Environment
Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Series Appliance


PowerVault Tape
Installation of a Dell PowerVault Tape Autoloader or Library
Installation of a Dell PowerVault Tape Drive
Remote Configuration of a Dell PowerVault Tape Library


EqualLogic Storage
Installation of a Dell Server, Storage or Peripheral Device
De-Installation of a Server, Storage or Peripheral Device
Remote Implementation of a Dell EqualLogic Array


Others
Additional Travel Add-On
After Hours Work Add-On

Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW08