|

Serverkonsolidering

Center för lösningar

Business Solutions Center
Dell Networking Solutions

Konsolidera

Serverkonsolidering
Lagringskonsolidering
Virtualisering

Migrera

Unix-migrering

Skydda

Security
Data Archiving for Regulatory Compliance
Secure Exchange

Hantera

Systems Management
Client Management
Networking Management

Programvarulösningar

Dell OpenManage
Microsoft Exchange
Oracle Databases and Applications
SAP

Speciallösningar

HPC Clusters
OEM Industry
Printing and Imaging
Retail Industry

Dell's approach to Server Consolidation can save you both time and money

Produkter och tjänster

Dell har de rätta verktygen, produkterna och tjänsterna för att hjälpa kunder att spara tid och pengar. Dell hjälper även genom att förenkla kritiska och komplexa planeringssteg.

Viktiga steg vid konsolidering

Server Consolidation Types and Potential Benefits
Logical Consolidation Physical Consolidation Workload Consolidation Application Consolidation
* Simplified operations - common processes and standard systems management procedures* Co-location of multiple platforms at fewer locations* Implement more users on fewer platforms for same application* Combine mixed workloads on fewer platforms
* Fewer consoles* Fewer data centers* Fewer servers* Fewer servers
- * Dell Systems Management
- Dell Professional Services
- Premier Enterprise Services
PLUS
- Dell PowerEdgeTM  Servers
- Server Blades
PLUS
- Dell/EMC Storage
PLUS
- VMware®  through Dell
- Windows System Resource ManagerTM  from Microsoft® 

Verktyg

Dells verktyg för avkastningsanalys (ROI-analys) vid serverkonsolidering används för att skapa en anpassad affärsplan för att konsolidera utskrift, meddelandefunktioner (Microsoft® Exchange®  2003), databaser (Microsoft® SQL®  Server 2000), serverbaserad datoranvändning och andra användningsområden med Dell PowerEdge-servrar och Dell-tjänster. Avkastningsanalysen, en kostnadsfri tjänst från Dell, erbjuder kunder en 50-sidig affärsplansanalys med de förväntade kostnaderna, de möjliga fördelarna och den påvisade avkastningen.

Produkter

Dell PowerEdgeTM -serverfamiljen erbjuder ett brett utbud av kostnadseffektiva alternativ för serverkonsolidering. Viktiga funktioner hos alla nya familjemedlemmar är racktäthet, servicemöjligheter/hanterbarhet och höga prestanda, som alla är avgörande egenskaper för att lyckas med en konsolidering.

För kunder som genomför fysisk konsolidering (genom att samplacera system för att minska antalet platser/datacenter) rekommenderar Dell PowerEdge 1855, Dells bladserver, för att få det bästa täthetsalternativet så att du kan konsolidera mer än bara servern — du kan även konsolidera alla portar (som Ethernet-, KVM- och hanteringsportar) — för att minska kravet på fysiskt utrymme och även "direkt från lådan"-kostnaderna. Något som också är idealiskt är de flexibla, rackoptimerade servrarna som erbjuder ett stort utbud av prestanda och kapacitet i ett format som sparar utrymme. Dessa servrar, såsom den optimerade PowerEdge 1850 1U-servern med dubbla processor, PowerEdge 2850 2U-server med dubbla processorer och PowerEdge 6850 4U-servern med fyra processorer, kan placeras i ett 42U-rack för att minska utrymmet som krävs för kundens datacenter och dataflöde.

Vid konsolidering av arbetsbelastning (som stödjer att fler användare kan köra samma program på färre servrar) erbjuder PowerEdge 6850 nya nivåer av prestanda genom att den bygger på den senaste Intel®  XeonTM  MP-processortekniken från Intel® , som förbättrar prestandan med upp till 30 % jämfört med tidigare generationer av Pentium®  III XeonTM -processorer. På likartat sätt erbjuder 2-vägs XeonTM -servern, PowerEdge 2850 med dubbla processorer, stor intern lagringsförmåga och konfigurationsflexibilitet, högprestationsnivåer plus den tillgänglighet och utbyggbarhet som krävs för att hantera din e-post, avdelningsdatabaser och infrastrukturanvändning.

En annan typ av konsolidering är användningskonsolidering som innebär att man kombinerar blandade arbetsbelastningar på ett enda system. För att konsolidera kompatibla användningsområden på samma server kanske kunder kan tänka sig att använda resurshanteringsprogramvara, till exempel den som Microsoft®  erbjuder. För att konsolidera inkompatibla användningsområden på samma server kanske kunder kan tänka sig att använda programvara som möjliggör partitionering, till exempel programvara från Microsoft®  eller VMwareTM . Dell rekommenderar dock att användningen av partitioneringsprogramvara begränsas till användningsområden som inte är verksamhetskritiska, eftersom systemfel kan påverka alla virtuella datorer på en server.

Dells systemhanteringsportfölj innefattar Dells OpenManageTM -systemhanteringsverktyg, tjänster och andra resurser för att förenkla och hantera din verksamhetsmiljö mer effektivt. Dessa verktyg och tjänster är utformade för att hjälpa dig att logiskt konsolidera din miljö - en process för att upprätta gemensamma processer och standardprocedurer för systemhantering - och se till att du får ut mesta möjliga värde från din IT-infrastruktur.

Tjänster

När du är redo att planera implementeringsdetaljerna kan Dells tjänster erbjuda en heltäckande utvärdering av konsolideringsberedskapen. Dell har tjänster som täcker hela serverkonsolideringen med början vid förstudieutvärderingen fram till effektiv implementering genom Dells tjänster för programhantering. För att minska riskerna vid konsolidering kan Dells tjänster klargöra utmaningarna och hur du på bästa sätt undviker dem.

Kontakta ditt kontoteam hos Dell för att få mer information om Dells serverkonsolidering.

snWW10