|

Serverkonsolidering

Center för lösningar

Business Solutions Center
Dell Networking Solutions

Konsolidera

Serverkonsolidering
Lagringskonsolidering
Virtualisering

Migrera

Unix-migrering

Skydda

Security
Data Archiving for Regulatory Compliance
Secure Exchange

Hantera

Systems Management
Client Management
Networking Management

Programvarulösningar

Dell OpenManage
Microsoft Exchange
Oracle Databases and Applications
SAP

Speciallösningar

HPC Clusters
OEM Industry
Printing and Imaging
Retail Industry

Dell's approach to Server Consolidation can save you both time and money

Soluciones Dell: Consolidación de servidores

Översikt

Vad är serverkonsolidering? - Serverkonsolidering innebär att en organisations infrastruktur omstruktureras i syfte att sänka kostnader och förbättra styrning genom att optimera resurskraven. Dell har de rätta verktygen, produkterna och tjänsterna för att hjälpa dig igenom de viktigaste konsolideringsstegen (logisk, fysisk, arbetsbelastning och användning). Dell kan även hjälpa till med det kritiska första steget som går ut på göra en affärsanalys för att uppskatta vad insatsen ger för avkastning. Dells breda PowerEdgeTM -serverfamilj uppfyller de behov av höga prestanda, servicemöjligheter/hanterbarhet och flexibilitet som styrs av konsolideringskrav. Dessutom möjliggör Dells systemhanteringsportfölj, som innefattar Dells OpenManageTM -systemhanteringsprogramvara, centraliserad hantering och förenklad drift.

De möjliga avkastningsfördelarna med serverkonsolidering:
  • Sänkta IT-kostnader  - Färre servrar, programlicenser och serverplatser samt enklare serveradministration sänker de totala IT-kostnaderna
  • Bättre styrning och hantering av servrar  - IT-standardisering hjälper administratörer att på ett bättre sätt hantera sin servermiljö samtidigt som hög tillgänglighet och säkerhet garanteras
  • Förbättrade servicenivåer och arbetseffektivitet  - Högre produkttillförlitlighet och prestanda gör att mer kunniga resurser kan fokusera på uppgifter med högre värde

Kontakta ditt kontoteam hos Dell för att få mer information om Dells serverkonsolidering.

snWW03