|

Server Consolidation

Server Consolidation

Solutions Center

Business Solutions Center
Dell Networking Solutions

Consolidate

Server Consolidation
Storage Consolidation
Virtualizace

Migrate

Unix Migration

Protect

Security
Data Archiving for Regulatory Compliance
Secure Exchange

Manage

Systems Management
Client Management
Networking Management

Software Solutions

Dell OpenManage
Microsoft Exchange
Oracle Databases and Applications
SAP

Specialty Solutions

HPC Clusters
OEM Industry
Printing and Imaging

Dell's approach to Server Consolidation can save you both time and money

Soluciones Dell: Consolidación de servidores

Overview

What is Server Consolidation? - Server Consolidation is a restructuring of an organization's infrastructure for the purpose of reducing costs and improving control by optimising the resource requirements. Dell has the right tools, products, and services to help address the key stages of consolidation (Logical, Physical, Workload, and Application), including the critical first step of preparing a business analysis to determine an estimated return on investment achievable from the effort. Dell's broad PowerEdgeTM  server family meets the needs for high performance, serviceability/manageability, and flexibility dictated by consolidation requirements. And Dell's system management portfolio, which includes Dell's OpenManageTM  system management software, enables centralized management and simplified operations.

The potential ROI Advantages from Server Consolidation:
  • Reduced hard costs  - Fewer servers, software licenses, server locations and simplified server administration reduces overall IT costs
  • Improved control and manageability of servers  - IT standardization helps administrators to better manage their server environment while ensuring high availability and security
  • Improved service levels and efficiency of operations  - Increased product reliability and performance enables higher skilled resources to focus on higher value tasks

Contact your Dell account team to learn more about Dell Server Consolidation.

Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW07