|

Server Consolidation

Server Consolidation

Solutions Center

Business Solutions Center
Dell Networking Solutions

Consolidate

Server Consolidation
Storage Consolidation
Virtualizace

Migrate

Unix Migration

Protect

Security
Data Archiving for Regulatory Compliance
Secure Exchange

Manage

Systems Management
Client Management
Networking Management

Software Solutions

Dell OpenManage
Microsoft Exchange
Oracle Databases and Applications
SAP

Specialty Solutions

HPC Clusters
OEM Industry
Printing and Imaging

Dell's approach to Server Consolidation can save you both time and money

Why Dell?

Dell's approach to Server Consolidation can save you both time and money, from planning to purchase to deployment.

Dell simplifies the process of consolidating your server infrastructure based on industry best practices. Dell focuses on environments providing high potential return from consolidation- Microsoft Windows 2003 File/Print and Exchange 2003, SQL data base, server-based computing and web servers

The Dell PowerEdgeTM  Servers - Dell's rack-optimized server family provides a broad offering of cost effective choices for server consolidation.

Best Practices - Dell provides "Best practices," technical white papers and customer success stories to support customers by sharing expertise

Contact your Dell account team to learn more about Dell Server Consolidation.

Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW03