|

Dell Secure Exchange Solutions

Solutions Center

Business Solutions Center
Dell Networking Solutions

Dell Secure Exchange Solutions

Detalger
Arkivering och brevlådehantering
Säkerhetskopiering och återställning
Säkerhet

Konfigurationsverktyg

Referensarkitekturverktygen

Dells tjänster

Assessment, Design and Implementation - Messaging Services
Enterprise Support Services
Training

Resurser

Dell Power Solutions, artiklar
White Papers
Dell TechCenter

Angränsande ämnen

Microsoft Exchange Server 2007
Dells servrar
Dells lagring

Arkivering och brevlådehantering

Säker arkivering och e-posthantering

Klara den invecklade uppgiften att arkivera och hantera brevlådor

 • Kämpar ditt företag med invecklade regelverk?
 • Vill du göra det enklare att förvara och komma åt data?

Många företag har en e-postinfrastruktur som inte är utformad för att klara det nya årtusendets utmaningar. Detta kan leda till allt från en minskning av de anställdas produktivitet till omfattande juridiska konsekvenser.

Vår Secure Exchange-lösning för arkivering och brevlådehantering klarar av utmaningarna. Vi har samarbetat med Symantecs tekniker för att integrera Symantec Enterprise Vault i ramverket för vår modulära lösning. Genom en skapelseprocess med en intuitiv användardefinierad policy kan administratörerna enkelt arkivera, hantera och komma åt innehållet i e-post på alla nivåer - från inkorgen till servern.
 • Identifiera innehåll vid behov med Discovery Accelerator, en anpassningsbar lösning för att bevaka, spara och katalogisera Exchange-data.
 • Verifiera regelverk med Compliance Accelerator för att göra det enklare att uppfylla organisationskraven i Sarbanes-Oxley Act och liknande lagstiftning.
 • Gör det enklare att hantera arkivering och brevlådor och förbättra de anställdas produktivitet med Enterprise Vaults Microsoft Exchange Mailbox Archiving.

Vi gör det enklare för dig att få en överblick över Exchange-infrastrukturen. Du kan använda Dells Exchange-guideverktyg för att kombinera maskinvara, programvara och tjänster i en virtuell modell. Dell Exchange-guide 2003

Expertservice och ansvar från en enda källa

Dells Secure Exchange Serviceexperter, däribland Microsoft Rangers som tillhör toppskiktet, finns tillgängliga för att ta hand om dina Exchange-behov – nu och i framtiden. Dell erbjuder en komplett uppsättning tjänster för att hjälpa dig att utvärdera, utforma och implementera en stabil, skräddarsydd lösning för arkivering. Särskilda aktiviteter som hör ihop med servern:
 • Analys av dina Exchange-arkiveringsbehov
 • Granskning av vad som behöver göras för att implementera arkiveringslösningen
 • Kartläggning av kraven för Enterprise Vault-policyn och konfigurationsinställningarna
 • Installation av Enterprise Vault-programvaran på rätt servrar
 • Identifiering av vilka tjänster som behövs för att du ska få bästa möjliga prestanda
 • Konfigurering av Enterprise Vault-inställningarna så att de följer webbplats-definierade principer
 • Inställning av Enterprise Vault så att det passar din infrastruktur och topologi
 • Kunskapsöverföring om systemhanteringsuppgifter på plats för din tekniska personal
Secure Exchange Archiving och Mailbox Management är en integrerad lösning med en enda kontaktpunkt som gör att du kan känna dig lugn – oavsett hur invecklad din meddelandemiljö är.

new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/topics/solutions/security/secure_exchange/se_chart_archive.swf?xmlPath=images%2fglobal%2ftopics%2fsolutions%2fsecurity%2fsecure_exchange%2fen%2fse_charts_content_sv.xml&internalVersion=5','535','410','#FFFFFF','6',alternateMarkup2c95b675c9ef4cb0bea060d6c5c63c0d,'','flashID_c8dfb108308e4f6db472cc1c2073265e','high','noscale','true','opaque','false','');

tillbaka till början

snWW03