|

Dell Secure Exchange Solutions

Solutions Center

Business Solutions Center
Dell Networking Solutions

Dell Secure Exchange Solutions

Detalger
Arkivering och brevlådehantering
Säkerhetskopiering och återställning
Säkerhet

Konfigurationsverktyg

Referensarkitekturverktygen

Dells tjänster

Assessment, Design and Implementation - Messaging Services
Enterprise Support Services
Training

Resurser

Dell Power Solutions, artiklar
White Papers
Dell TechCenter

Angränsande ämnen

Microsoft Exchange Server 2007
Dells servrar
Dells lagring

Säkerhet

Säkerhet

Dell fungerar som en skyddsstrateg för ditt företag

  • Har ditt företag ihållande säkerhetsproblem som överbelastar datacentret?
  • Behöver du effektiva metoder för att blockera malware (illasinnade program) och kraftigt minska mängden skräppost?

Vi har gått ihop med Symantec, det ledande säkerhetsföretaget, för att kunna erbjuda en integrerad Exchange Security Solution som är enklare att använda – och som är svårare för malware och skräppost att knäcka. Dell Secure Exchange Solutions erbjuder en validerad referensarkitektur som innehåller Symantec Mail Security för Exchange-programvara och verktyg från Symantec Mail Security 8200-serien.

Mail Security för Exchange är ett av de bästa alternativen för att lösa dagens svåraste säkerhetshot. Symantec Mail Security 8200-serien är ett optimerat säkerhetspaket för maskinvara som är utformat för att vara lätt att använda. Dessa säkerhetstekniker är de bästa i sitt slag och hjälper dig att:
  • Avlägsna malware med stabil virusskanning
  • Maximera produktiviteten hos dina medarbetare genom att kraftigt minska mängden störande skräppost
  • Göra det enklare att sköta din meddelandemiljö med hjälp av förebyggande innehållsfiltrering
Vi gör det enklare för dig att överblicka din Exchange-infrastruktur. Du kan använda Dells Exchange-guideverktyg för att kombinera maskinvara, programvara och tjänster i en virtuell modell. Dell Exchange-guide 2003

Service-experterna kan hjälpa dig att få en så bra säkerhetsstrategi som möjligt

Du är inte ensam i den ständiga kampen mot skräppost och malware. Dells service-experter finns tillgängliga för att utvärdera hot och hjälpa till med utformning och implementering, så att du kan få en optimal säkerhetsstrategi som ständigt utvecklas. Särskilda aktiviteter som hör ihop med våra Exchange Security-tjänster är bland andra:
  • Utformning av en struktur för Symantec Mail Security för Microsoft Exchange (SMS) i din miljö
  • Installation av Symantec Mail Security för Microsoft Exchange-programvara
  • Identifiering av möjliga filtreringsegenskaper och en antivirus-konfiguration
  • Konfigurationsinställningar som lever upp till utformningskraven
  • Kunskapsöverföring på plats och leverering av driftskonfigurationsguiden
Dell Secure Exchange Solutions erbjuder en enda kontaktpunkt för samtliga delar av Exchange-säkerheten. Om du har problem med någon del i paketet hjälper vi dig att lösa det.

new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/topics/solutions/security/secure_exchange/se_chart_security.swf?xmlPath=images%2fglobal%2ftopics%2fsolutions%2fsecurity%2fsecure_exchange%2fen%2fse_charts_content_sv.xml&internalVersion=5','535','410','#FFFFFF','6',alternateMarkup67dc35a839c74dbebb5bbefffbabd889,'','flashID_84427328048e4a95a41374ab92b4e48d','high','noscale','true','opaque','false','');

tillbaka till början

snWW08