|

Dell Secure Exchange Solutions

Solutions Center

Business Solutions Center
Dell Networking Solutions

Dell Secure Exchange Solutions

Detalger
Arkivering och brevlådehantering
Säkerhetskopiering och återställning
Säkerhet

Konfigurationsverktyg

Referensarkitekturverktygen

Dells tjänster

Assessment, Design and Implementation - Messaging Services
Enterprise Support Services
Training

Resurser

Dell Power Solutions, artiklar
White Papers
Dell TechCenter

Angränsande ämnen

Microsoft Exchange Server 2007
Dells servrar
Dells lagring
Dell Secure Exchange Solutions

En enda källa för integrerad Exchange Solutions

Med ett enda samtal kan du få maximal prestanda och en bättre meddelandemiljö. Du kan få en Secure Exchange-konfiguration som är särskilt anpassad för dina företagsbehov:

  • Förbättra frontend-säkerheten
  • Gör det enklare att efterfölja regelverk
  • Förenkla hanteringen av e-postsystem
  • Minska riskerna och komplexiteten
Dells expertkunskaper har bevisats genom de miljoner krävande driftsättningsuppdrag vi lyckats genomföra. Du får Exchange-tjänster och brevlådehantering av den högsta standarden i branschen.

Secure Exchange Solutions

E-postmiljöernas explosionsartade utveckling innebär nya utmaningar. Nya hot mot säkerheten, skräppost-hantering och nya, invecklade regelverk kräver fulländade lösningar.

Dell ger dig en komplett lösning med högklassiga Symantec-komponenter som är utformad för att skydda och hantera informationsinfrastruktur som är kritisk för ditt företag. Secure Exchange Solutions bygger på en modulär referensarkitektur som oberoende validerats av Symantec i Symantecs Yellow bookExternal link"Enterprise Messaging Management for Microsoft Exchange" , för prestanda och flexibilitet i världsklass och en konstruktion som gör att den kan växa med nya utmaningar.

Arkivering & brevlåda
Hantering
Minska problem med efterlevnad och arkivering med Symantecs integrerade Enterprise Vault-teknik – utan negativa effekter på slutanvändarens åtkomst till data och kommunikation.
Säkerhetskopiering och återställning Bygg en stadig grund för dina missionskritiska data med Symantec Backup Exec - flytta dina data från server till bandenhet - och tillbaka - med minimalt administrativt arbete
Säkerhet Blockera hot från malware och stoppa skräppost med Symantecs enheter och program för e-postsäkerhet – en företagsanpassad anti-skräppost-/antivirus-teknikuppsättning.
Referensarkitektur
& verktyg
Utforma snabbt en Secure Exchange-lösning – vårt godkända ramverk av referensarkitektur är inlemmat i ett lättanvänt guideverktyg för Exchange som hjälper dig att anpassa en konfigurering som är perfekt för din miljö.
snWW09