|

Zjednodušte své IT

Zjednodušte své IT

Simplify IT

Prehled
Rychlejší nákup IT

Market Solutions

Práca

Resources

Jak firma Dell dodává
Získejte fakta
Rychlejší nákup IT
The complexity of IT can slow down even the most tightly run organization. By speeding up deployment and configuration, you can reclaim wasted time and redirect it toward growing your business.

With Dell, you’ll save time with solutions that have been rigorously tested before they even leave the factory. You’ll be up and running faster with our streamlined delivery. And you’ll be free to truly innovate, every day.

“Dell managed the necessary vendors for us and made sure that we had pre-imaged OptiPlex™ desktops and Latitude™ notebooks on site and ready to be installed and tested within the narrow time frame.”
– Roger Legendre, Director of Technology Solutions Deployment, Unilever

Dell Deployment Services (planning, factory integration, delivery, and installation) can move approximately 30% of your deployment work into our factory, saving time and reducing costs.

Featured Case Studies

Zobrazit vše
Případové studie
Založeno na vnitřní studii času řešení problémů závažnosti úrovně 1 u zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Vybrané funkce podpory Platinum Plus jsou nyní dostupné ve volbě Dell ProSupport Mission Critical. Mezi tyto funkce patří postupy pro kritické situace u problémů závažnosti úrovně 1, nouzové vyslání, replikace problému v simulačních laboratořích a servis na místě do 2 nebo 4 hodin. Srpen 2007.

Založeno na vnitřní studii zákazníků společnosti Dell přecházejících na podnikovou podporu Platinum Plus Enterprise Support. Srpen 2007.

Fotografice produktu, které jsou zde vyobrazené slouží pouze jako ilustracní. Obsah je koncipován výhradne pro uživatele z Èeská republika . Prodejní podmínky spoleènosti Dell pro prodej a servis. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou menit bez predchozího upozornení.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW08