|

Säkerhetspolicy

Kryptering

Vad är kryptering?

Kryptering är en process som med hjälp av programvara gör känslig information oläslig under överföringen till Dell. Tag en stund och läs om vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda din information och göra dina online-överföringar säkrare. Vi vill också gärna uppmana dig att ta reda på vad du själv kan göra för att förbättra ditt skydd.

Hur fungerar kryptering?

Kryptering utgår från en nyckel med två olika delar. En offentlig del och en privat del. Den offentliga delen av nyckeln distribueras till personer du vill kommunicera med. Den privata delen används endast av mottagaren.

När du sänder personlig information till Dells webbplats Dell.se så använder du Dells offentliga nyckel till att kryptera din personliga information. Det betyder att om någon lyckas ta del av informationen när den överförs, så är den krypterad och enormt svårt att läsa. När Dell tar emot din krypterade information så avkodar vi den med hjälp av den privata delen av nyckeln.

Vilken sorts programvara för kryptering använder Dell?

Dell använder för närvarande SSL (Secure Sockets Layer), en krypteringsmetod som är branschstandard. Men vi följer hela tiden med i den teknologiska utvecklingen för att förse våra kunder med bästa möjliga säkerhet.

Vilken sorts information krypterar Dell?

Dell krypterar all personlig information som du sänder till oss när du gör en beställning online. Om du känner dig tveksam och inte vill sända personlig information online kan du ringa någon av våra säljare, på telefon 08-587 706 48.

Related Information

Säkerhetspolicy
Sekretess
Kryptering
Cookies
Om våra annonser

Copyright 1999-2014 Dell Inc. | FÖRSÄLJNINGSVILLKOR | Pågående ärenden | Säkerhetspolicy | Hantera Cookies | Om våra annonser | Kontakta | Guide

snWW09