|

Asset Recovery Services - obnova aktiv

Asset Recovery Services - obnova aktiv

Asset Recovery Services - obnova aktiv

Asset Recovery Services (ARS) je rychlý, dostupný balícek sluzeb s jednoduchým vyuzitím.. Spolecnost Dell nabízí bezpecná a ekologicky prijatelná resení umístení pouzitých IT zarízení - stolních pocítacu, notebooku, serveru, úlozist, sítí, monitoru, tiskáren, projektoru a veskerého pocítacového príslusenství. Sluzba obsahuje dopravu, logistiku, zpracování vybavení, detailní zabezpecení a enviromentální zprávy - to vse za velmi prijatelnou cenu. Sluzba se vztahuje na jakoukoli znacku výrobce Dell a minimální pocet ciní 20 jednotek.

Dispozicní moznosti jsou následující:
 • Opetovný prodej:  Vybavení, které splní funkcní a vzhledové nároky pro opetovný prodej, bude prodáno na základe ceníku pouzitého vybavení (Used Equipment Purchase Pricelist - UEPP) platného k mesíci, v nemz bylo vybavení prijato a zpracováno. Zustatková cena je vrácena zákazníkovi. (Poznámka: V zásade platí, ze pocítacové vybavení starsí ctyr let má pro opetovný prodej velmi nízkou nebo nulovou hodnotu. To se muze lisit podle typu produktu.)
 • Recyklace:  Vybavení, které nemá zádnou zustatkovou hodnotu, je recyklováno. Komponenty/slitiny/tavené materiály jsou rozprodány kvuli snízení nákladu, zbylé komponenty jsou patricne recyklovány podle místních ekologických norem a v souladu se smernicemi EU a smernicí WEEE.
 • Ukoncení pronájmu:   Programove resené predání pronajatého vybavení zahrnuje smazání dat, odstranení visacek oznacení aktiv a detailní správu inventáre pred opetovným dorucením do spolecnosti, která má o pronájem zajistuje.
 • Darování:   Príprava vyslouzilého materiálu k dodávce preferovanému obdarovanému partnerovi kontrolou funkcní zpusobilosti a modifikace pozadavku bezpecnosti dat pred samotným obdarováním.
 • Zákaznická resení:  Spolecnost Dell muze nabídnout flexibilní rozsah sluzeb a resení podle specifického prání zákazníka, který pozaduje nestandardní sluzby nebo integrovaná rozmístení.

Proc bych mel zakoupit balícek Asset Recovery Services?

Klícové výhody:
 • Zabezpecení dat:  Potvrzuje bezpecnost dat na vsech pevných discích pouzívajících licensovaný software podle standardu US DoD 5220-M a CESG Infosec 5 Enhanced a také to, ze nefunkcní pevné disky jsou fyzicky zniceny. Odstraní z vybavení zákazníkovy visacky oznacující majetek.
 • Snízení nákladu:  Snizuje vysoké náklady na úloziste a uvolnuje cenné pracovní místo.
 • Zvýsení úspor: U funkcních prodejných výrobku zjistí potenciální zbytkovou cenu.
 • Setrnost k zivotnímu prostredí: Zajistí recyklaci etickým zpusobem v souladu se smernicemi EU
 • Logistika: Obsahuje náklady na sber, balení a dopravu.
 • Zprávy:  Poskytuje detailní zprávy o inventári s overením ochrany zivotního prostredí a bezpecnosti dat.
 • Zodpovednost:  Nabízí výhodu jediného kontaktního místa.

Jaké logistické sluzby jsou k dispozici?

ARS nabízí ucelený program správních sluzeb pro manipulaci, balení a dopravu vybavení, který obsahuje:-
 • Balení zarízeníí
 • Sber z nekolika oblastí
 • Plánované sbery velkých objemu podle plánovaného obnovování novým zarízením
 • Správa programu
 • Dalsí specializovaná logistika na základe pozadavku zákazníku
Vse, co musí zákazník udelat, je shromázdit vybavení na jednom míste blízko vchodu s paletovým prístupem.

Jaké informace jsou obsazeny ve zprávách?

Spolecnost Dell vychází vstríc zájmum bezpecnosti dat a zivotního prostredí díky detailnímu procesu podávání zpráv. Zprávy o aktivech jsou vypracovány na základe kompletace vybraných dispozicních aktivit.
 • Zpráva o inventári a inventarizaci popisuje jednotlivá sebraná aktiva (po celých jednotkách) spolu s danou konfigurací, stavem aktiva, císelným oznacením aktiva visackou atd.
 • Zprávy poskytují detaily pro audit spolu s (prípadnou) financní a ekologickou zprávou o inventarizaci pro systémy, jejichz pevné disky byly prepsány automatizovaným skriptem, a nefunkcní pevné disky, které byly zniceny.
 • Zprávy dále dokazují, ze recyklace (pokud probehla) byla provedena v souladu se smernicemi EU.

Jak mi ARS pomuze být víc "ekologicky prijatelným"?

Pokud nakoupíte balícek Asset Recovery Services, bude staré IT vybavení recyklováno nebo znovu pouzito, coz napomáhá udrzet ekologicky skodlivé materiály mimo skládky, umoznuje rádnou recyklaci nebo opetovné pouzití materiálu a prispívá k uchování prírodních zdroju.

Balícek sluzeb ASR spolecnosti Dell je k dispozici zákazníkum v regionu EMEA, je-li v souladu s pripraveností místa, geografickými omezeními a popisem rozsahu sluzeb. V jednotlivých zemích se mohou se vyskytnout ruzná omezení. Specifikace sluzby se mohou menit bez predchozího upozornení.

Popis rozsahu sluzeb

Stáhnete si popis rozsahu sluzeb Asset Recovery Services spolecnosti Dell

Kontakt
Navstivte www.euro.dell.com/recycling a získejte více informací nebo kontaktujte svuj obchodní tým spolecnosti Dell.

WEEE pro podnikové zákazníky


Fotografie produktů, které jsou zde vyobrazené, slouží pouze jako ilustrační. Obsah je koncipován výhradně pro uživatele z České republiky. Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak. Zobrazené systémy nemusí být totožné se specifikacemi uvedenými na webových stránkách. Veškeré ceny se mohou měnit bez předchozího upozornění.

**Cena nezahrnuje poplatek za dopravu (pokud není uvedeno jinak), jeho výši zjistíte přidáním produktu do nákupního košíku.
* Služba dostupná pouze v kombinaci s anglickým operačním systémem.

snWW01