|

Asset Recovery Services

Asset Recovery Services (ARS)

Hurtig, prisbillig og brugervenlig - Asset Recovery Services (ARS) er en pakke af Dell-services, der tilbyder sikker og miljøvenlig bortskafningsløsninger til stationære og bærbare pc'er, servere, storage, netværksudstyr, skærme, printere, projektere og alt computerrelateret tilbehør. Servicen omfatter transport, fleksibel logistik, håndtering af udstyr og detaljerede sikkerheds- og miljørapporter - alt sammen til en fornuftig pris. Servicen er tilgængelig for alle leverandørers varer, typisk ved minimum 20 aktiver.

Valgmulighederne for bortskaffelse omfatter:
 • Gensalg:  Udstyr, der overholder funktionelle og kosmetiske krav til gensalgsmarkeder, vil blive solgt på basis af UEPP (Used Equipment Purchase Pricelist) for den måned, hvor udstyret blev modtaget og behandlet. Restbeløbet returneres til kunden.
  (Bemærk: Computerudstyr, der er ældre end fire år, har normalt ingen eller kun meget lille værdi ved gensalg. Dette kan variere efter produkttype)
 • Genbrug:  Udstyr, der ikke har nogen gensalgsværdi, kasseres. Komponenter/legeringer/smeltede materialer sælges med henblik på at reducere omkostninger, og resterende komponenter bortskaffes på miljøvenlig vis i overensstemmelse med lokal og europæisk lovgivning samt WEEE-direktivet.
 • Retur til leasing-virksomhed:  Projektstyret gendannelse af leasede aktiver, der omfatter datarensning, fjernelse af aktivkode og detaljeret lagerrapportering inden levering tilbage til leasing-virksomheden.
 • Donering: Forbereder forældet udstyr til levering til en foretrukken doneringspartner ved at angive funktionalitet og specifikationer samt ved at opfylde krav til datasikkerhed på forhånd inden donering.
 • Tilpassede løsninger:  Dell byder på fleksible servicetilbud og tilpassede løsninger til kunder, der har behov for andre services end vores standardservices eller integrerede standardimplementeringer.

Hvorfor skal jeg købe Asset Recovery Services?

Hovedfordele:
 • Datasikkerhed:  Certificerer datasikkerhed på alle harddiske via licenssoftware, der overholder standarderne US DoD 5220-M og CESG Infosec 5 Enhanced. Endvideres bliver defekte harddiske destrueret. Fjerner kunde- og aktivkoder fra udstyr.
 • Reducer omkostninger:  Eliminerer bekostelig storage og frigiver værdifuld arbejdsplads.
 • Forøg besparelser:  Realiserer den potentielle restværdi for salgbare, funktionelle produkter.
 • Overholdelse af miljøstandarder:  Certificerer etisk genbrug i overensstemmelse med EU's retningslinjer.
 • Logistik:  Med omkostninger til opsamling, pakning og transport.
 • Rapportering:  Giver detaljeret lagerrapportering med miljø- og datasikkerhedscertificering.
 • Pålidelighed:  Vores kunder får en enkelt kontaktperson.

Hvilke Logistics Services findes der?

ARS tilbyder en samlet, projektstyret service i forbindelse med håndtering, pakning og transport af computerudstyr, der omfatter:
 • Pakning af udstyr
 • Opsamling flere steder
 • Trinvis opsamling af store mængder, efterhånden som virksomheden får nyt udstyr
 • Projektstyring
 • Andre særlige, brugertilpassede logistikløsninger, der er baseret på tilbudsgivning
Du skal blot anbringe udstyret et centralt sted, hvor det er muligt at få adgang med paller.

Hvilke oplysninger inkluderes i rapporterne?

Dell imødekommer de datasikkerheds- og miljømæssige bekymringer, du måtte gøre dig i forbindelse med genbrug, via en detaljeret og præcis rapporteringsprocedure. Aktivrapporter fremstilles efter den afsluttede bortskaffelsesaktivitet.
 • Lager- og afstemningsrapporten angiver specifikt hvert større, indsamlede aktiv (hel enhed) sammen med dets konfiguration og tilstand samt aktivkode osv.
 • Rapporter indeholder detaljer om vurderingstesten af udstyret efter aktivenhed sammen med en økonomisk og miljømæssig afstemningsopgørelse for systemer, hvis harddiske er overskrevet med et automatisk script.
 • Det bekræftes også, at al genbrug finder sted i overensstemmelse med EU-retningslinjerne.

Hvordan hjælper ARS mig til at blive mere miljøvenlig?

Med Asset Recovery Services genbruges eller gensælges dit gamle eller brugte it-udstyr. Dermed ender materialer, der kan være skadelige for miljøet, ikke på lossepladsen, men bliver i stedet genbrugt eller genanvendt, så miljøet skånes.

Servicebeskrivelse: Asset Recovery Services (ARS)

WEEE til Business kunder

snWW03