|

Asset Recovery Services

Asset Recovery Services

Asset Recovery Services

Asset Recovery Services (ARS) er en rask, prisgunstig og brukervennlig pakke med tjenester som tilbys av Dell og som har trygge og miljøgodkjente løsninger for avhending av IT-utstyr som stasjonære og bærbare PC-er, servere, lagrings- og nettverksutstyr, skjermer, skrivere, projektorer og alle typer tilleggsutstyr. Tjenestene omfatter transport, fleksible logistikktjenester, behandling av utstyr og detaljerte sikkerhets- og miljørapporter til en rimelig pris. Tjenestene er tilgjengelige for alle merker og vanligvis for en mengde på minst 20 gjenstander.

Avhendingsalternativene omfatter:
 • Videresalg:  Utstyr som oppfyller funksjonelle og kosmetiske krav på videresalgsmarkedet vil bli solgt basert på Used Equipment Purchase Pricelist (UEPP)-planen for den måneden utstyret ble mottatt og behandlet. Restverdien returneres til kunden.
  (Merk: Generelt har brukt datautstyr som er over fire år gammelt, liten eller ingen videresalgsverdi. Denne rettesnoren kan variere med produkttype.)
 • Resirkulering: Utstyr som ikke har noen videresalgsverdi, demonteres. Komponenter/legeringer/smeltet materiale selges for å bidra til å redusere kostnadene, resterende komponenter avhendes på en miljømessig egnet måte, i samsvar med lokale forskrifter og EU-forskrifter og i samsvar med WEEE-direktivet.
 • Retur til leasing: Programstyrt gjenvinning av leid løsøre som sikrer datarensing, fjerning av ID-merke, detaljert inventarrapportering før noe leveres tilbake til leasing-selskapet.
 • Donasjon: Forbereder avhendet utstyr for levering til en foretrukket donasjonspartner ved å avklare om funksjonalitet og spesifikasjoner er egnet, og ved å ivareta krav til datasikkerhet før donasjon.
 • Tilpassede løsninger: Dell kan tilby fleksible servicetilbud og skreddersydde løsninger for kunder som ønsker ikke-standardisert service eller integrert distribusjon.

Hvorfor bør jeg kjøpe ARS (Asset Recovery Services)?

Viktige fordeler:
 • Datasikkerhet: Sertifiserer datasikkerhet på alle harddisker som benytter lisensiert programvare, til standardene US DoD 5220-M og CESG Infosec 5 Enhanced, og at ubrukelige harddisker blir fysisk ødelagt. Fjerner kundens eiermerke/ID-merke fra utstyret.
 • Reduserer kostnader: Eliminerer kostbar lagring og frigjør verdifull arbeidsplass.
 • Øker besparingen: Realiserer potensiell restverdi for produkter som er omsettelige på markedet.
 • I samsvar med miljøhensyn: Sertifisert etisk resirkulering i samsvar med EUs retningslinjer.
 • Logistikk: Omfatter kostnader til innsamling, pakking og transport.
 • Rapportering: Gir detaljert inventarrapportering med sertifisering av miljø- og datasikkerhet.
 • Ansvar: Gir ett enkelt kontaktpunkt.

Hvilke logistikktjenester er tilgjengelige?

ARS tilbyr en omfattende programstyrt tjeneste for behandling, pakking og transport av utstyr som inneholder:
 • Pakking av utstyr
 • Henting på flere steder
 • Trinnvis innsamling for store volum slik at det passer med utrullingen av nytt utstyr
 • Programstyring
 • Andre logistikktjenester basert på tilpassede bud

Hvilken rapportinformasjon er inkludert?

Dell ivaretar hensynet til datasikkerhet og miljø gjennom en detaljert rapporteringsprosess. Rapporter om eiendeler leveres når den valgte plasseringsaktiviteten er fullført.
 • Inventar- og avstemmingsrapporten lister spesielt alle hovedeiendeler (hele enheter) som er samlet inn, sammen med konfigureringen, tilstanden og antall eiendeler osv.
 • Rapporterer detaljert om revisjonssporet for utstyret etter aktiva sammen med en økonomisk (hvis det er aktuelt) og miljømessig avstemningspost for systemene om at harddiskene ble overskrevet med et automatisert skript og at ubrukelige disker ble ødelagt.
 • Rapporteringen bekrefter også at (eventuell) resirkulering ble gjort i samsvar med EUs retningslinjer.

Hvordan hjelper ARS meg til å være "miljømessig akseptabel"?

Når du kjøper ARS (Asset Recovery Services), resirkuleres eller videreselges det gamle utstyret. Dette er med på å holde miljøskadelig materiale borte fra fyllplasser, gjør at materiale kan resirkuleres eller brukes på nytt og er med på å verne om naturressurser.

Tjenestebeskrivelse for Asset Recovery Services (ARS)

Kontakt
For ytterligere detaljer vennligst besøk www.euro.dell.com/recycling eller kontakt din salgsrepresentant fra Dell

EE-forskriften for business customers

All informasjon om pris, spesifikasjoner, tilgjengelighet, frakt, månedsbetalinger og konfigurasjon kan endres uten varsel. Endelig konfigurasjon kan skille seg fra bildene. Tilbud gjelder kun nyinnkjøp fra Dell små og mellomstore bedrifter i Norge. Tilbud på hjemmesiden er ikke bindende. Bestillingen er først bindende etter aksept fra Dell. Dell er ikke ansvarlig for trykkfeil eller andre feil eller utelatelser vedrørende pris, bilder eller i informasjon. Dell salgs-, service- og leveringsbetingelser gjelder. Tilbudt standardservice erstatter fullt ut den reklamasjonsrett som følger av norsk kjøpslovgivning. Spesialtilbud gjelder for maksimalt 5 systemer per kunde. Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter eller avtaler. Prisene og tilbudene som er angitt på Internett, gjelder kun ved kjøp i Dells webbutikk.

* Leieavgiften er angitt ekskl. mva., men inkl. frakt og gjelder bare for bedrifter ved 36 måneders leieavtale og for kjøp over 5 000,-. Leien er variabel. Opprettelses- og faktureringsgebyr tilkommer. Leien ivaretas av DellT Capital Services, ved GE Capital Solutions AS.


snWW01