|

Softwarová řešení tenkých klientů

Softwarová řešení tenkých klientů
OptiPlex Thin Client

Správa infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure) může být při použití správných nástrojů snadná. Pomocí softwaru Devon IT Dell Edition je možné konsolidovat správu, získat přístup k hostovaným stolním počítačům, změnit účel staršího počítače na klienty tenkých klientů, na kterých můžete stavět vaši infrastrukturu, apod.

Software Devon IT VDI Blaster Dell Edition
Software Devon IT VDI BlasterTM  Dell Edition

Software Devon IT VDI Blaster Dell Edition* vám umožní prodloužit životnost podnikových počítačů. Tento software lze snadno nainstalovat pomocí vyměnitelných médií jako spustitelný soubor, který lze stáhnout nebo distribuovat pomocí tradiční konzoly správy klientských systémů. Pomůže vám přetvořit starší počítače na použitelné terminály tenkých klientů, které můžete integrovat do své infrastruktury VDI. Minimální požadovaná konfigurace systému: Intel®  Pentium®  4 s 1GHz procesorem a 512 MB paměti RAM a systém Microsoft®  WindowsTM  XP.
  • Jednoduché: Pomocí intuitivního ovládacího panelu VDI Blaster lze velmi snadno a rychle nakonfigurovat relaci. Relace lze také konfigurovat vzdáleně pomocí softwaru Devon IT EchoTM  Management Console Dell Edition.
  • Moderní: K hostovaným stolním počítačům se můžete připojovat pomocí moderních protokolů, jako například VMware®  ViewTM  s PCoIP, Citrix®  ICA s HDX a RDP. K webovým aplikacím můžete získat přístup pomocí integrovaného webového prohlížeče Mozilla®  Firefox.
  • Centralizovaná správa: Jakmile byly z počítačů vytvořeny tencí klienti, můžete je centrálně spravovat pomocí softwaru Devon IT EchoTM  Management Console Dell Edition.
Software Devon IT Echo Management Console Dell Edition
Software Devon IT EchoTM  Management Console Dell Edition

Pomocí softwaru Devon IT EchoTM  Management Console Dell Edition je možné efektivně spravovat několik tenkých klientů z centrálního umístění. Sleduje váš inventář tenkých klientů a umožňuje vám implementovat vzdálené konfigurace, klony a stínové uživatele.
  • Centralizované řízení: Intuitivní webová konzola pro správu s grafickým uživatelským rozhraním vám může pomoci přidávat, odstraňovat nebo měnit software a konfigurace, aniž byste museli tyto úkoly provádět fyzicky u stolních počítačů jednotlivých uživatelů.
  • Virtualizace: Všechny požadované součásti jsou distribuovány v podobě virtuálního počítače bez nutnosti instalovat webový server nebo databázi třetí strany.
  • Funkce zálohování: Obnovení v případě havárie je jednoduché. Funkce zálohování vytvoří snímek aktuálního stavu správy, který lze později obnovit pomocí funkce Obnovit.
  • Protokolování událostí: Události komunikace jsou zaznamenávány a lze je prohledávat prostřednictvím webového grafického uživatelského rozhraní pro správu.
  • Vytváření profilů: Vytvářením a aplikováním profilů lze snadno uspořádávat konfigurace a role tenkých klientů.

Software Devon Terminal Operating System (DeTOS) Dell Edition

Další informace o tomto softwaru získáte od obchodního zástupce.

Zdroje

Virtual Desktop
Stolní počítače tenkých klientů OptiPlex
snWW04|8.8.0.5