|
new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/products/flash/pedge_energy_sitelet/banner/swf/index.swf?xmlPath=xml%2fsv%2fse%2f','930','200','#FFFFFF','7',alternateMarkupe5b5fe56487247f0b626706d9ed00982,'','flashID_3fec5e6bafd74f46991afbbcd0de6e71','high','noscale','true','opaque','false','');

new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/products/flash/pedge_energy_sitelet/headers/efficiency/swf/index.swf?xmlPath=xml%2fsv%2fse%2f&cssPath=http%3a%2f%2fi.dell.com%2fimages%2fglobal%2fproducts%2fflash%2fpedge_energy_sitelet%2fheaders%2fcss%2f','735','75','#FFFFFF','7',alternateMarkup8e831919dabe4f6e9d20bd18e65af984,'','flashID_189b06b79caf490aafa983b6c69680c6','high','noscale','true','opaque','false','');
Dell strävar efter att bli ledande på marknaden och hjälpa kunden att uppnå högre nivåer av energieffektivitet. Dell samarbetar med kunder och hjälper företag att uppnå energieffektivitet genom en kombination av den mest relevanta tekniken för energieffektivitet, samarbete med förstklassiga leverantörer av utrustning och energioptimerade professionella tjänster och verktyg.

new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/products/flash/pedge_energy_sitelet/headers/smart/swf/index.swf?xmlPath=xml%2fsv%2fse%2f&cssPath=http%3a%2f%2fi.dell.com%2fimages%2fglobal%2fproducts%2fflash%2fpedge_energy_sitelet%2fheaders%2fcss%2f','735','45','#FFFFFF','7',alternateMarkupb411e62ca48d40c7a154d058c636068e,'','flashID_bc877735eb5641a38074636d92b85ac6','high','noscale','true','opaque','false','');
new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/products/flash/pedge_energy_sitelet/nav_segmenter/swf/index.swf?xmlPath=xml%2fsv%2fse%2f','735','185','#FFFFFF','6',alternateMarkup0a798363224b46d4bb90740bb98adbdb,'','flashID_bf7bdb5646e84e25b2e3ab74ef8eb305','high','noscale','true','opaque','false','');
Energieffektivitet är ett grundläggande kriterium i alla PowerEdge-servrar. Med introduktionen av Energy Smart-servrar presenterar Dell nästa steg mot minskad energiåtgång och lägre värmenivå för systemet. Det här erbjudandet ger ytterligare vinster i både energieffektivitet och prestanda per watt, vilket hjälper kunder att maximera serverresurserna.

Dell PowerEdge Energy Smart Servers
Energisnåla Intel®  Xeon® -processorer
Lågvoltsprocessorer med fyra kärnor som är utformade för att öka prestandan per
watt.
Dells nya fläktteknik med ”lågt flöde”
lågt flöde
Styr fläkthastigheten baserat på systemets värmekrav.
Hög effektivitet
Energikällor
Använder väsentligt mindre energi, vilket gör det enklare att hålla en lägre inre temperatur.
Högeffektiva AMD OpteronTM -processorer
Utformade för att öka effektprestandan per watt.

new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/products/flash/pedge_energy_sitelet/headers/services/swf/index.swf?xmlPath=xml%2fsv%2fse%2f&cssPath=http%3a%2f%2fi.dell.com%2fimages%2fglobal%2fproducts%2fflash%2fpedge_energy_sitelet%2fheaders%2fcss%2f','735','45','#FFFFFF','7',alternateMarkupac97415ff01a4b2e84606d22d839f1a4,'','flashID_ff0fd4123d3f4ceeb5ada99dcf78ca6b','high','noscale','true','opaque','false','');
Dell Professional Services
De två största utmaningarna som IT-avdelningar står inför är att klara av ökade energikostnader och utrymmeskrav. Det är dyrt och komplicerat att förändra nuvarande infrastruktur. Förmågan hos IT-ansvariga att planera proaktivt är grundläggande. Företag som samarbetar med Dells professionella tjänster får möjlighet till bättre planering och driftsättning av mer effektiva datacenterlösningar.

Dells professionella konsulter hjälper företag att bedöma, beräkna och planera kraft- och kylningskraven för datacenter vid planerade driftsättningar. Företag erbjuds omfattande planering för bedömning och efterbehandling av leveranssystem för HVAC, kylning och energi.

Samarbeta med Dell för att konsolidera och optimera framtida driftsättningar av datacenter för minskad IT-komplexitet och maximerad energieffektivitet.

Mer information om Dells utvärdering av datacentermiljö


new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/products/flash/pedge_energy_sitelet/headers/solutions/swf/index.swf?xmlPath=xml%2fsv%2fse%2f&cssPath=http%3a%2f%2fi.dell.com%2fimages%2fglobal%2fproducts%2fflash%2fpedge_energy_sitelet%2fheaders%2fcss%2f','735','45','#FFFFFF','7',alternateMarkup98d3abdb3a2f4eea8416eb298156bf52,'','flashID_3e9df677cfcf4cc2bbb020d661395235','high','noscale','true','opaque','false','');
Dell Design Energy Efficient Solutions
Dells kraft- och värmelaboratorium i Austin, Texas är en forskningsanläggning som arbetar med att skapa och validera lösningar av branschstandard för dagens energieffektiva utmaningar. Genom att samarbeta med marknadsledande företag, t.ex. APC, Liebert, Rittal och Samina SCI, strävar Dell efter att fullständigt kunna bemöta ineffektiviteter i datacenter.

Energy Smart


new FlashLibraryActivate( 'http://i.dell.com/images/global/siab/swf/index.swf?basePath=images%2fglobal%2fproducts%2fflash%2fpedge_energy_smart%2f&country=se&language=sv&segment=bsd&customerSet=sebsdt1&xmlPath=xml%2fsv%2femea%2f&blank=blank&cssPath=css%2f&imagesPath=images%2f&blank=blank','180','180','#FFFFFF','8',alternateMarkupae9bdf5ed6024c279dc2dcf6633651ca,'','flashID_448a4500bd1b4384a16415fb12062bff','high','noscale','true','opaque','false','');

Resurser

snWW05