|

Dell Support Center

Dell Support Center


Download

Νέα λειτουργία προληπτικών ειδοποιήσεων


Αυτοματοποιημένες λειτουργίες ενημέρωσης και ειδοποιήσεων από το Κέντρο υποστήριξης Dell

  • Διαρκής ενημέρωση και ομαλή λειτουργία συστήματος
  • Ανίχνευση σύνδεσης στο Internet και αυτόματος έλεγχος για στοιχεία σχετικά με το σύστημά σας
  • Περιλαμβάνει αναβαθμίσεις λογισμικού, προγράμματα οδήγησης και επιδιορθώσεις


Νέα βελτιωμένη λειτουργία αντιμετώπισης προβλημάτων


Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων και διαγνωστικού ελέγχου Dell PC Checkup

  • Σάρωση και έλεγχος του υλικού του συστήματός σας
  • Αυτόματες επιδιορθώσεις για συνήθη προβλήματα διαμόρφωσης
  • Λεπτομερείς αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ειδικούς της Dell για γρήγορη επίλυση προβλημάτων

 

snWW04|8.8.0.5