|

Dell DX Object Storage-plattformen

Dell DX Object Storage Platform
+ Titta närmare på Dell DX Object Storage-plattformenEnkel, skalbar och prisvärd lagring av fast innehåll


Dell DX Object Storage-plattformen är utformad för att på ett intelligent sätt komma åt, lagra, skydda och distribuera fast digitalt innehåll. Dell DX Object Storage-plattformen är lämplig för allt från webbpublicering till arkivering och erbjuder en kraftfull kombination av funktioner för data- och lagringshantering med en elegant, självhanterande Peer-lagringsarkitektur.

 • Enkel – enkel att implementera, hantera och anpassa
 • Skalbar – skala från några TB till flera PB Lagra miljarder färger Bred åtkomst via HTTP – och nu via standardfilprotokoll (CIFS och NFS) med den nya klusterfilservern DX6000G
 • Prisvärd – x86-maskinvara och integrerad programvara Självhanterande och självläkande

Galleri
Galleri

360°
360°

Egenskaper
Egenskaper

+ Fler bilder av Dell DX Object Storage-plattformen

Vad är objektlagring?

Objektlagring är en intelligent vidareutveckling av disklagring som innebär att man i stället för att bara placera block med data i spår och sektorer skapar, lagrar och distribuerar dataobjekt i olika storlekar med tillhörande metadata. Varje objekt har en mängd metadata oupplösligt knutna till sig, vilket gör att data kan lagras på ett tryggt sätt under mycket lång tid med bibehållen tillgänglighet.

Dell DX Object Storage-plattformen: Vad är objektlagring?
Enkel arkitektur
Utformningen med ett platt adressutrymme minskar komplexiteten hos filsystem och tar bort behovet av att hantera LUN-enheter och RAID-grupper.
 
Kostnadseffektivitet
Automatiserad hantering, SATA- och near-line SAS-baserad lagring och modulär skalning ger en låg total ägandekostnad.
 
Metadata
Genom att lägga in metadata i objekt kan du tillämpa policyprinciper för sparande, kvarhållande och radering, effektivisera hanteringsresurser och förbättra identifiering.
 
Förbättrad skalbarhet
Ett extremt stort antal tillgängliga adresser innebär att en gemensam lagringspool kan stödja bokstavligen miljarder objekt.
 

Kraftfull datahantering

Information är bara värdefull om den går att komma åt, men att hålla den tillgänglig kan vara svårt och dyrt. Med Dell DX Object Storage-plattformen kan du förenkla datahanteringen samtidigt som du enkelt kan utöka kapaciteten.

Objektbaserad och metadatamedveten disklagring gör att du snabbt kan identifiera och hämta information, utnyttja data bättre för beslutsfattande, hantera data automatiskt från tillkomst till radering samt minimera ditt beroende av komplex och ibland osäker bandlagring.

 • Policybaserad hantering erbjuder automatiserat kvarhållande och radering på objektnivå baserat på metadata, vilket undanröjer fel som beror på den mänskliga faktorn, åtkomstproblem och sparandeproblem som ökar riskerna och kostnaderna.
 • Självläkande funktion ger självhantering av integriteten på lagrade objekt för att identifiera och reparera fel och automatiskt konfigurera om objekt och skapa objekt på nytt utan att IT-personalen behöver göra något.
 • Användarvänligt gränssnitt som utnyttjar ett enkelt HTTP-protokoll, DX6000G för CIFS/NFS som tillval och erbjuder ett inbyggt verktyg för API/SDK-integrering.
 • Dell ProConsultTM -tjänster* kan arbeta tillsammans med dig för att du ska få ett system som är utformat för dina specifika behov.
Dell DX Object Storage-plattformen: Kraftfull datahantering

Dell DX Object Storage-plattformen stöds även av ett stort och hela tiden växande antal oberoende programleverantörer (ISV:er) som kan hjälpa dig att maximera din investering genom att utnyttja en gemensam objektlagringspool för flera program.

Dell utvecklar integrering med partners inom områden som medicinsk arkivering, fil- och e-postarkivering och SharePoint-arkivering samt elektronisk identifiering och innehållshantering för företag. Information för ISV-partners som vill delta i det här programmet finns här.

Utöka till miljarder objekt

Du kan vara säker på att DX Object Storage-plattformen kan storleksanpassas för att hålla jämna steg med din tillväxt. Objektlagring är idealiskt för storskaligt digitalt innehåll och långsiktig datalagring och gör att din organisation kan tillföra kapacitet utan komplex konfigurering och hantering och kostnaden för prestandalagring.

Dell DX Object Storage-plattformen: Miljarder och åter miljarder
 • Utöka ditt system kraftigt och skala allt från 3 TB upp till flera petabyte och miljarder objekt utan den komplexitet och de begränsningar som gäller för traditionella filsystem.
 • Flexibel Peer-lagringsarkitektur gör att du kan skala i din egen takt för att uppnå perfekt balans av kapacitet och genomströmning.
 • Molnaktiverande DX Object Storage låter användare bygga ett digitalt innehållsmoln som kan utnyttjas i en organisation för ledning, identifiering och omvärldsbevakning.
 • Flerpartsarrendering med namngivna objekt gör att kunderna kan använda ett enda namn för att lagra och hämta objekt. Detta innebär att DX Object Storage kan stödja flerpartsarrendering, det vill säga har möjlighet att avgränsa data från olika användare i en stor lagringspool så att olika användare bara har tillgång till vissa uppsättningar (domäner och hinkar) data. Det här är en teknik som är lockande för molnlagringsleverantörer och användare som vill implementera privata moln i företaget.
 • Transparent läscache: DX-noderna kan via en konfigurerbar mängd RAM-minne cachelagra ofta lästa objekt i minnet så att data levereras snabbare till användarna. Detta ger förbättrade prestanda för åtkomst till innehåll som eftersöks ofta – ungefär på samma sätt som med innehållsleveransnätverk.
 • Grundläggande lagringsnivå erbjuder åtkomst till ostrukturerade data för flera program, skyddar data på en plats för risk- och kostnadshantering och möjliggör bättre identifiering och beslutsfattande.

Enastående kostnadshantering

Det häpnadsväckande värdet av DX Object Storage kan hjälpa dig att minska lagringen jämfört med traditionella prestandalagringsmetoder så att du på ett prisvärt sätt kan lagra och komma åt ditt digitala innehåll utan att vara låst till en kostsam och inflexibel strategi.

 • Standardbaserad x86-maskinvara
  Bygger på Dells rackbaserade serverplattform som är optimerad för lagring.
 • Komplett lösning
  Fullständigt integrerad maskin- och programvarulösning med tillgängliga tjänster för utformning, implementering och support.
 • Transparenta uppgraderingar
  I takt med att lagringsbehoven växer kan du enkelt lägga till, byta ut eller avsluta noder utan att behöva utföra någon manuell migrering.
 • Energioptimering
  Konfigurera energioptimerande funktioner, som nedvarvning av hårddisk, för att uppfylla specifika situationer och kostnadsprioriteringar.
Dell DX Object Storage-plattformen: Utmärkt kostnadshantering

Flexibel konfiguration

Dell DX Object Storage-plattformen erbjuder flera konfigurationer för att tillfredsställa både aktuella och framtida behov hos kunderna:
Dell DX6000DX6000-klustertjänstnoden tillhandahåller innehållsroutning samt nätverks- och replikeringstjänster för DX-lösningen.
Dell DX6004SDX-lagringsnod, 4 enheter
Dell DX6012SDX-lagringsnod, 12 enheter
Dell DX6000G(Tillval) Klusterfilservern DX6000G ger åtkomst till DX-lösningen via standardfilprotokollen CIFS och NFS

En grundkonfiguration består av en (1) DX6000-nod och två (2) noder av samma typ för DX-lagring. En DX6000G-klusterfilservernod för CIFS/NFS-åtkomst.

Dell-DX

Den produkt du valt kan inte köpas online. Kontakta din säljare för inköp.

snWW02