|

Dell ΕλλάδοςDell Ελλάδος
Διεύθυνση : Λεωφόρος Κηφισίας 90 , 15125 Μαρούσι , Αθήνα, Dell A.E.
Τηλέφωνο : 210-8129800 / 210-8763000
Ιστοσελίδα : www.dell.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση : info_dellhellas@dell.com
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51978/ΑΤ/Β/02/42/03Dell A.E Οικονομικά Στοιχεία
2012 Ισολογισμός για το Οικονομικό Έτος 2013
snWW06|8.8.0.5